PROFIL PRACOWNIKA: Przemysław Fabjanowski

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

  • budowanie i utrzymywanie silnych relacji Uniwersytetu Łódzkiego z otoczeniem społeczno-gospodarczym,
  • współpraca z pracodawcami i przedstawicielami rynku pracy,
  • wspieranie studentów i doktorantów w rozpoczynaniu kariery zawodowej (Biuro Karier UŁ),
  • budowanie i wzmacnianie relacji z absolwentami uczelni (Klub Absolwenta UŁ, Program Absolwent VIP),
  • realizacja projektów finansowanych ze środków UE,
  • włączanie biznesu w realizację procesu dydaktycznego (nowe kierunki studiów we współpracy z biznesem),
  • rozwój przedsiębiorczości akademickiej (Akademia Przedsiębiorczości UŁ),
  • współpraca z dużymi firmami, partnerami zewnętrznymi i MŚP z kluczowych sektorów w celu budowania partnerstw biznesowych na poziomie instytucjonalnym (m.in. KGHM, PwC, Nordea, Rossmann, Philips, Santander Universidades, Fujitsu).


KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-635-41-67

Narutowicza 68 90-136 Łódź