PROFIL PRACOWNIKA: Przemysław Krakowian

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Dr hab. Przemysław Krakowian jest profesorem UŁ w Instytucie Anglistyki, specjalistą z dziedziny testowania języka angielskiego jako języka obcego oraz autorem rozwiązań informatycznych i programów komputerowych w postaci elektronicznego systemu wspierania oceniania w formie elektronicznego portfolio języka mówionego oraz programów statystycznych do weryfikacji jakości testów papierowych (DataGrinder) i kontroli procesu oceniania w testach ekspresji ustnej (RaterGrinder). Jest również autorem adaptacyjnego komputerowego testu plasującego Instytutu Anglistyki oraz stworzył elektroniczny system zbierania informacji na temat efektywności zadań testowych w testach papierowych działający w oparciu o teorię odpowiedzi zadania (IRT: Rasch Transactions). Z jego inicjatywy powstał zintegrowany system oceniania kompetencji językowych w formie skomputeryzowanego testu dla przedmiotu Sprawności Zintegrowane CATS (Computer Assisted Testing Services).

KONTAKT I DYŻURY