PROFIL PRACOWNIKA: Przemysław Waingertner

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Działalność badawcza i dydaktyczna. Kierowanie pracami Katedry Historii Polski Najnowszej. Nadzór nad Interdyscyplinarnymi Humanistycznymi Studiami Doktoranckimi na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego.

BIOGRAM

Historyk, ur. w 1969 r. w Łodzi. Absolwent XXI Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa. 1988–1992 – studia na UŁ. 1992 - magister historii. 1992–1997 – asystent w Katedrze Historii Polski Najnowszej UŁ. 1997 – doktor nauk humanistycznych. 1998–2007 – adiunkt. 2007 – doktor habilitowany nauk humanistycznych i profesor UŁ. Od 2011 – kierownik Interdyscyplinarnych Humanistycznych Studiów Doktoranckich UŁ. Od 2016 – kierownik Katedry Historii Polski Najnowszej UŁ. 2019 – profesor nauk humanistycznych. Badacz polskiej myśli politycznej w XX w., dziejów Związku Młodzieży Polskiej "Zet" i obozu piłsudczykowskiego, polskiego czynu zbrojnego w XX w., a także historii Łodzi i regionu. Autor kilkunastu monografii i kilkuset artykułów. Wiceprezes łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego i przewodniczący łódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Współpracownik Klubów Grota-Roweckiego. Ekspert TVP, TVP Historia i Radia Łódź. Autor tomu wierszy.

ZAINTERESOWANIA

Zainteresowania badawcze

  • Polska myśl polityczna XX wieku.
  • Dzieje ruchu zetowego i obozu piłsudczykowskiego.
  • Życie polityczne Drugiej Rzeczypospolitej
  • Polski czyn zbrojny w XX wieku.
  • Historia Łodzi i regionu

Hobby

Historia, filozofia, polityka, piłka nożna, muzyka (Jacek Kaczmarski, the Beatles, Amy Winehouse, Duffy, Hans Zimmer), książki (Stephen Hawking, Stanisław Lem, Tolkien, Hermann Hesse, Agatha Christie), film („Wiek niewinności”, „Lepiej być nie może”, saga "Gwiezdne Wojny", "Gladiator") i psy:).

OSIĄGNIECIA

Nagrody Rektora Uniwersytetu Łódzkiego w latach: 1996, 1997, 1998, 2000, 2001, 2004, 2007, 2008, 2010, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020.

Złota Odznaka UŁ.

Nagroda Świadek Historii w 2018.

Srebrny Krzyż Zasługi w 2020.


Najważniejsze osiągnięcia naukowe:

Wolnomularstwo Drugiej Rzeczypospolitej w oczach współczesnych, Łódź 1999; „Naprawa” 1926–1939. Z dziejów obozu pomajowego, Warszawa 1999; Żelazna Karpacka. II Brygada Legionów Polskich w fotografii, Łódź 2003; Komunizm w Rosji i jego polskie interpretacje, Łódź 2006 [współautorstwo z M. Brodą i J. Kurczak]; Ruch zetowy w Drugiej Rzeczypospolitej. Studium myśli politycznej, Łódź 2006; Kostiuchnówka 1916. Największa polska bitwa I wojny światowej, Łódź 2011; Ostatni lodzermensch. Robert Geyer (1888−1939), Łódź 2014; Konspiracja trzech pokoleń. Związek Młodzieży Polskiej "Zet" i ruch zetowy (1886-1996), Łódź 2017 i 2018.

KONTAKT I DYŻURY