PROFIL PRACOWNIKA: Tamara Franiak-Krupińska

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

opieka nad czasopismami wydziałowymi (głównie: Annales. Etyka w życiu gospodarczym, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica)

KONTAKT I DYŻURY