Agnieszka Belowska-Gosławska

Group Head of Robotics Nordea Bank AB S.A.

Mentor 2020/2021

Miejsce spotkań: online / w miejscu pracy Mentora – Łódź
Meeting place: online / at the Mentor workplace – Łódź

Liczba podopiecznych w tej edycji / Mentees in this edition : 1

Język spotkań/ Language: Polski / English / Español / Deutsch


[ENG BELOW]

Od początku kariery zawodowej związana z branżą BPO/SSC oraz Bankowością w międzynarodowym wydaniu.

Swoją ścieżkę zawodową rozpoczęła w Centrum Usług Wspólnych Philips/Infosys gdzie obejmowała zarówno stanowiska związane z zarządzaniem ludźmi jak i centralizacją oraz usprawnianiem procesów księgowych. Od 2010 roku w Nordea Bank AB , najpierw jako menadżer odpowiedzialny za transfer procesów, a od 2011 roku jako dyrektor operacyjny w dziale bankowości detalicznej oraz w dziale przeciwdziałania praniu  brudnych pieniędzy (AML) i finansowaniu terroryzmu (CT). Od 2018 dyrektor strategiczny odpowiedzialny za robotykę w Grupie Nordea.


Since the beginning of her professional career, she has been associated with the BPO / SSC industry and International Banking.

She started her professional path at the Shared Services Center Philips / Infosys where she covered both positions related to people management as well as centralization and improvement of accounting processes. From 2010 at Nordea Bank AB, first as a manager responsible for process transfer, and since 2011 as an operational director in the retail banking department and in the department of counteracting money laundering (AML) and terrorist financing (CT). From 2018, he was the strategic director responsible for robotics at the Nordea Group.