Andrzej Ząbek

Dyrektor Biura Wealth Management Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

Mentor w VI edycji projektu mentorskiego 2018/2019

Miejsce spotkań mentoringowych (miejscowość): Łódź lub Warszawa


W 1997 roku uzyskał tytuł magistra na Wydziale Ekonomiczno –Socjologicznym UŁ, a w 2007 r ukończył studia podyplomowe z zakresu rachunkowości zarządczej i controllingu na Wydziale Zarządzania UŁ.

Od 1995 roku związany z bankowością, od roku 2001 związany z Bankiem Fortis, a następnie BNP Paribas. Posiada wieloletnie doświadczenie praktyczne w obszarze bankowości korporacyjnej, w latach 2010-2012 kierował również Departamentem Sektora Publicznego i Instytucji.

Od 2012 roku pełnił funkcje managerskie w obszarze bankowości prywatnej. Był prezesem zarządu Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych BNP Paribas oraz dyrektorem Biura Maklerskiego BNP Paribas Polska. Posiada doświadczenie w kierowaniu zespołami w sektorze finansowym na różnych etapach rozwoju organizacji: start-up, rozwój, fuzja, restrukturyzacja, transformacja.

Od 2011 roku pracuje społecznie z ramienia Fundacji BNP Paribas, jako członek zarządu.