Dariusz Świąder

Wiceprezes Zarządu Polska Press Sp. z o.o.

Dariusz Świąder z Polska Press Grupą, jedną z największych grup medialnych w Polsce, jest związany od 2009 roku. Początkowo jako Dyrektor Finansowy, na stanowisku Wiceprezesa Zarządu od stycznia 2010 roku. Jest odpowiedzialny za rozwój działalności Grupy i nadzór nad strategią biznesową. Odpowiada również za tworzenie, wdrażanie i kontrolę polityki finansowej spółki, księgowość i sprawozdawczość finansową. Posiada doświadczenie w obszarze fuzji i przejęć. Ekspert z zakresu finansów, zarządzania przedsiębiorstwem oraz mediów. Wcześniej pracował w firmie doradczej KPMG jako Manager w dziale doradztwa inwestycyjnego. Absolwent kierunku Stosunki Międzynarodowe, specjalizacja Finanse Międzynarodowe.