Ewa Pilawska

Dyrektor Teatru Powszechnego w Łodzi

Miejsce spotkań: online / w miejscu pracy Mentora, w miejscu uzgodnionym z Mentee – Łódź
Meeting place: online / at the Mentor workplace, place agreed with Mentee – Łódź

Ilość podopiecznych w tej edycji / Mentees in this edition : 1

Język spotkań/ Language: Polski


Od października 1995 roku Ewa Pilawska jest dyrektorem Teatru Powszechnego w Łodzi. Od przeszło 30 lat nieprzerwanie pracuje w teatrze. Za jej dyrekcji Teatr Powszechny przeszedł zdecydowaną reformę zarówno, jeśli idzie o swoją strukturę jak i stronę merytoryczną. To dzięki jej staraniom zbudowana została – współfinansowana ze środków unijnych – Mała Scena Teatru Powszechnego, o którą Teatr zabiegał przeszło 60 lat. Kiedy w połowie lat dziewięćdziesiątych obejmowała Teatr Powszechny, znajdował się on w kryzysie i groziła mu likwidacja. Dzięki decyzjom Ewy Pilawskiej teatr samodzielnie się zreformował, zyskując jednocześnie wyraźne oblicze artystyczne. Ewa Pilawska z wykształcenia teatrolog, stworzyła w Teatrze Powszechnym wiele autorskich inicjatyw m.in. Międzynarodowy Festiwal Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych; jedyny w Polsce i unikatowy w Europie Teatr dla osób niewidomych i słabo widzących; upominające się o współczesną polską komedię Polskie Centrum Komedii – mające na celu zainicjowanie dyskusji o miejscu i randze komedii we współczesnym świecie i cykliczny ogólnopolski konkurs na współczesną polską komedię „Komediopisanie” oraz autorski cykl „Dziecko w sytuacji”. Jako Dyrektor hołduje zasadzie – Teatr blisko ludzi. Ma pełną świadomość miejsca, w którym działa prowadzona przez nią instytucja, dlatego jest pomysłodawczynią i inicjatorką licznych inicjatyw wychodzących naprzeciw oczekiwaniom publiczności i poszerzających jej dostęp do kultury tj: Spektakl dla bezrobotnychSpektakl dla emerytów czy Edukacja teatralna. Jest laureatką wielu nagród i odznaczeń m.in. Brązowego Medalu Zasłużony Kulturze – Gloria Artis, Złotego Krzyża Zasługi przyznanego przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, Srebrnego Krzyża Zasługi przyznanego przez prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, tytułów Łodzianka Roku 2001 i Łodzianin Roku 2017, nagrody specjalnej Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego Kazimierza Ujazdowskiego za nieocenione zasługi dla kultury polskiej, medalu Pro publico bono im. Sabiny Nowickiej, Złotej Odznaki Honorowej Polskiego Związku Niewidomych za stworzenie pierwszego „Teatru Czytanego dla osób niewidzących i słabo widzących”, za jego kontynuację i artystyczny rozwój, wyróżnienia prezydenta Europejskiej Unii Niewidomych lorda Colina Low za inicjatywę „Teatr Czytany” oraz tytułu „Łodzianin Roku 2017”.