dr hab. Kazimierz Ujazdowski, prof. UŁ

Senator RP, nauczyciel akademicki, profesor UŁ

Mentor 2020/2021

Miejsce spotkań:  online, w miejscu pracy Mentora – Łódź / Warszawa
Meeting place: online, at Mentor workplace – Łódź / Warsaw
Liczba podopiecznych w tej edycji / Mentees in this edition : 1
Język spotkań / Language: Polski / English


Polski polityk, doktor habilitowany nauk prawnych, wicemarszałek Sejmu IV kadencji, minister kultury i dziedzictwa narodowego w rządach Jerzego Buzka (2000–2001), Kazimierza Marcinkiewicza (2005–2006) oraz Jarosława Kaczyńskiego (2006–2007), poseł na Sejm I, III, IV, V, VI i VII kadencji, deputowany do Parlamentu Europejskiego VIII kadencji. W pracy publicznej zajmuje się polityką kulturalną i zagadnieniami konstytucyjnymi. Przystąpił do Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (EKR). Jest wiceprzewodniczącym Komisji Spraw Konstytucyjnych (AFCO) oraz zastępcą członka Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE) i Komisji Petycji (PETI). Jest członkiem Delegacji do spraw stosunków z Białorusią (D-BY) i Delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest (DEPA) oraz zastępcą członka Delegacji do komisji współpracy parlamentarnej UE-Mołdawia (D-MO).