Grzegorz Wyszogrodzki

Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi

Mecenas Wyszogrodzki jest łodzianinem z urodzenia, absolwentem XXVI LO oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył też studia podyplomowe z prawa gospodarczego i handlowego oraz prawa europejskiego. Radcą prawnym jest od ponad 15 lat. Pracuje w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi. Jest też stałym współpracownikiem Kancelarii Radców Prawnych Jerzy Leszczyński Zbigniew Wojnicki.
We władzach radcowskiego samorządu działa nieprzerwanie od 1999 roku. Pełnił m.in. funkcje zastępcy skarbnika, sekretarza, a ostatnio wicedziekana.