Iwona Śledzińska-Katarasińska

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencji

Ukończyła studia na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego pisząc pracę magisterską pod kierunkiem prof. Stefanii Skwarczyńskiej i prof. Zdzisława Skwarczyńskiego – „Sklepy cynamonowe Brunona Schultza”. Poseł na Sejm RP I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII kadencji. Mandat poselski piastuje nieprzerwanie od 1991 roku, . Nieustannie w Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu.
Jako dziennikarz pracowała kolejno w Dzienniku Łódzkim i łódzkiej telewizji a po zwolnieniu z niej w „Głosie Robotniczym” zajmując się głownie przemysłem lekkim.
W latach 1981 – 1991 była członkiem NSZZ Solidarność, na I Zjeździe Solidarności w Hali Oliwii pełniła funkcję sprawozdawcy. Po wystąpieniu 4 grudnia 1981 roku z PZPR, 13 grudnia ma krótko internowana, została objęta zakazem pracy w mediach, oświacie i instytucjach kultury.
W 1989 roku jako pierwszy redaktor naczelny tworzyła łódzki dodatek „Gazety Wyborczej.
W 1990 roku wstąpiła do ROAD. Później należała do Unii Demokratycznej i Unii Wolności, od 2001 roku działa w Platformie Obywatelskiej. Jest członkinią Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej i Zarządu Regionu PO. Do 2006 roku kierowała zarządem regionu łódzkiego Platformy Obywatelskiej.
W 1990 roku została wybrana do łódzkiej rady miejskiej. W 1991 roku po raz pierwszy uzyskała mandat posłanki na Sejm kandydując z listy UD. W 1993 roku i w 1997 roku z powodzeniem ubiegała się o reelekcję. W 1997 była kandydatem na stanowisko ministra kultury i sztuki w gabinecie Jerzego Buzka. Do Sejmu od 2001 roku wybierana z ramienia Platformy Obywatelskiej. W 2015 roku startuje po raz ósmy do Sejmu z czwartego miejsca na liście, zdobywa 5 tysięcy głosów więcej niż w poprzednich wyborach i piastując po raz ósmy z rzędu mandat poselski. Jest jedyną w polskim Sejmie osobą o takim stażu.
W 2010 roku z rekomendacji klubu parlamentarnego PO zasiadła w radzie programowej TVP. W 2014 roku została wybrana na funkcję przewodniczącej tego gremium by w roku 2016 definitywnie zrezygnować z członkostwa w radzie..
Poseł Iwona Śledzińska-Katarasińska zawsze stoi w obronie interesów praw obywateli, podejmując szereg interwencji poselskich. Dzięki jej zaangażowaniu w rozwój łódzkiej kultury m. in. rozpoczęto rewitalizację Księżego Młyna, powołano Narodowe Centrum Kultury Filmowej w Łodzi, które ma na celu przywrócenie znaczenia tradycji Łodzi filmowej.
Córka Kama Katarasińska-Pierzgalska, magister psychologii, lekarz psychiatra, dwóch dorosłych wnuków.