Jacek Dauenhauer

Wiceprezes Zarządu ds. strategii finansowej Pelion S.A.

Studiował na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył szereg kursów i szkoleń z zakresu ekonomii i finansów, w tym w 1993 kurs dla doradców inwestycyjnych.

Jacek Dauenhauer od 1997 związany był ze spółką Medicines SA, następnie z Polską Grupą Farmaceutyczną SA, gdzie pracował na stanowisku Dyrektora ds. finansowych, a w roku 2007 objął funkcję Wiceprezesa Zarządu PGF SA. Obecnie pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu spółki holdingowej Pelion S.A .