Janusz Idczak

General Manager Poland & Baltics JACOBS DOUWE EGBERTS

Mentor 2019/2020

Miejsce spotkań:  w miejscu uzgodnionym z Mentee – Warszawa, rzadziej Łódź
Meeting place: in a place agreed with Mentee – Warsaw, less Łódź
Ilość podopiecznych w tej edycji / Mentees in this edition : 1

Język spotkań/ Language: Polski / English


[ENG BELOW]

Wierzy w siłę pozytywnego nastawienia, zdrowy dystans do wyzwań zawodowych, przewagę potencjału nad doświadczeniem, intuicję w podejmowaniu decyzji z uwzględnieniem dobrze skalkulowanego ryzyka. Kierował dużymi zespołami łącząc umiejętność budowania relacji i motywowania zespołów z osiąganiem celów biznesowych.

Stanowisko GM w Jacobs Douwe Egberts objął w październiku 2019 r. Wcześniej w latach 2017–2019 pełnił rolę Dyrektora Zarządzającego na Polskę i Kraje Bałtyckie w Mondelēz International (firmie oferującej konsumentom takie marki jak Milka, Oreo, Prince Polo czy belVita).

Janusz Idczak swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w branży FMCG, zajmując wiele stanowisk w działach Sprzedaży i Marketingu w takich firmach jak Ferrero, Mondelēz czy Jacobs Douwe Egberts.

Jest absolwentem Wydziału Zarządzania UŁ na kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach międzynarodowych.


He believes in the power of a positive attitude, a healthy distance to professional challenges, the advantage of potential over experience, intuition in making decisions taking into account well-calculated risk. He managed large teams, combining the ability to build relationships and motivate teams with achieving business goals.

He took the position of GM at Jacobs Douwe Egberts in October 2019. Before that, in 2017–2019, he was the Managing Director for Poland and the Baltic States at Mondelēz International (a company offering consumers such brands as Milka, Oreo, Prince Polo and belVita).

Janusz Idczak gained his professional experience in the FMCG industry, holding many positions in Sales and Marketing departments in companies such as Ferrero, Mondelēz or Jacobs Douwe Egberts.

He is a graduate of the Faculty of Management of the University of Lodz in the field of Human Resource Management in International Organizations.