Ludwika Wujec

Działaczka opozycji w PRL

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, Wydz. Matematyki, Fizyki i Chemii oraz Uniwersytetu Warszawskiego. W 1976 współorganizatorka pomocy dla robotników Ursusa i Radomia. Współtwórczyni i współredaktor niezależnego pisma „Robotnik”, współpracowniczka „Biuletynu Informacyjnego” KOR,KSS KOR, współtwórczyni pisma Regionu Mazowsze „Niezależność”. Pracowniczka Prymasowskiego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i Ich Rodzinom. Od 1983 pełnomocnik TKK ds. więźniów politycznych; 1984-1989 w redakcji podziemnego „Tygodnika Mazowsze”. 1989-1990 pracowniczka, następnie wicedyr. Biura KO przy Przewodniczącym „S” Lechu Wałęsie, podczas obrad Okrągłego Stołu asystentka Tadeusza Mazowieckiego. 1989-1990 w redakcji „Tygodnika Solidarność”. 1990-1991 w ROAD, wiceprzewodnicząca, 1991-1994 w UD, z-ca sekretarza generalnego, 1994-2005 w UW, do 1995 z-ca sekretarza generalnego, 2005-2006 w PD demokraci.pl; 1995-2000 sekretarz Gminy Warszawa Centrum, 1998-2002 członek Zarządu Gminy Warszawa Centrum, od 2002 na emeryturze.