Maciej Kulesza

EMEA Supply Chain COE Finance Director McCormick Polska S.A.

Mentor 2020/2021

Miejsce spotkań: online / w miejscu uzgodnionym z Mentee – Łódź
Meeting place: online / place agreed with Mentee – Łódź

Ilość podopiecznych w tej edycji / Mentees in this edition : 1

Język spotkań/ Language: Polski / English


Od 2015 r. Dyrektor Finansowy i Członek Zarządu McCormick Polska S.A. światowego lidera w produkcji ziół i przypraw, właściciela marki KAMIS. Odpowiedzialny za całość biznesu w Polsce oraz w Europie Centralnej i Wschodniej, w szczególności za obszar finansów komercyjnych. Poprzednio pracował w Procter & Gamble jako Customer Team Finance Manager odpowiedzialny za rynek tradycyjny i dyskonty. W P&G zdobywał także doświadczenie jako audytor wewnętrzny oraz szef zespołu kontrolingu łańcucha dostaw największej fabryki Gillette na świecie.

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego kierunku Rachunkowość zarządcza / controlling oraz członek ACCA i IIA.