Magdalena Bednarek-Żurawiecka

Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych Bilplast S.A.

Mentor 2020/2021

Miejsce spotkań: online / w miejscu pracy Mentora – Łódź
Meeting place: online / at the Mentor workplace – Łódź

Liczba podopiecznych w tej edycji / Mentees in this edition : 1

Język spotkań/ Language: Polski / English


Absolwentka Rachunkowości i Zarządzania Finansami na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończyła także studia Executive MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. Od lat związana z zarządzaniem finansami w spółkach produkcyjnych.

Jako Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych Bilplast S.A. odpowiada m. in. za kształtowanie i realizację strategii finansowej firmy, wdrażanie planów i strategii oraz koordynowanie i kontrolowanie pracy podległych dyrektorów.


Magdalena Bednarek-Żurawiecka is a graduate of the University of Lodz’s Faculty of Management, where her major field of study was Accounting and Finance Management. She also holds an MBA degree from Warsaw University of Technology Business School. She has been associated with finance management in production companies since the beginning of her professional career.

As the Vice CEO of Bilplast she is responsible for creating and executing fianacial strategy of the company and implementing long term goals and as well as coordinating and controling of her subordinates.