Marcin Miller

Senior Manager w Accenture Services

Mentor 2020/2021

Miejsce spotkań: w miejscu uzgodnionym z Mentee (Łódź)
Meeting place: place agreed with Mentee (Łódź)

Ilość podopiecznych w tej edycji / Mentees in this edition : 1

Język spotkań: Polski


Absolwent Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego i Szkoły Głównej Handlowej. W Accenture pracuje od 2002 roku, od 2006 roku kieruje Oracle Retail Solution Factory w Łódź Delivery Center, od 2014 roku pełni rolę Product Industry Lead, zarządzając zespołem, w którym obecnie pracuje 130 osób.