Mariola Belina-Prażmowska

Wiceprezes Zarządu ds. rozwoju i relacji inwestorskich

Pelion S.A.

Mentor 2020/2021

Miejsce spotkań: online / w miejscu pracy Mentora – Łódź
Meeting place: online / at the Mentor workplace – Łódź

Liczba podopiecznych w tej edycji / Mentees in this edition : 1

Język spotkań/ Language: Polski / English


[ENG BELOW]

Absolwentka Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne.

W 2005 r. uzyskała tytuł Biegłego Rewidenta. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Deloitte Audyt Sp. z o.o., Clear Edge Polska Sp. z .o.o. oraz Thunderbird Resort Poland Sp. z o.o.

Od 2009 r. związana z firmą Pelion. Współorganizowała spółkę zależną Pelion S.A., Business Support Solution S.A., w której w latach 2010 – 2013 pełniła funkcję Wiceprezesa Zarządu.

Od 1 stycznia 2014 r. zajmuje stanowisko Wiceprezesa Zarządu Pelion S.A., sprawując nadzór nad obszarem business development oraz rozwojem innowacyjnych projektów realizowanych przez firmę. Ekspertka w zakresie rozwoju innowacyjnych projektów i budowy start-upów. Uczestniczka wielu konferencji poświęconych tej tematyce.

Ponadto, z ramienia Pelion S.A. zasiada w Radach Nadzorczych spółek Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., DOZ S.A., Business Support Solution S.A., Intelligent Logistic Solutions Sp. z o.o. Zajmuje również stanowisko Członka Zarządu litewskiej spółki zależnej Pelion – UAB oraz pełni funkcję Non Executive Director w CEPD N.V. Członkini Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Maraton Dbam o Zdrowie”.

___________________________________________________

Mariola Belina-Prażmowska, Vice-President of the Management Board of Pelion S.A. – development and strategic projects

Ms Mariola Belina-Prażmowska is a graduate of the University of Lodz’s Faculty of Economics and Sociology, where her principal field of study was International Economic and Political Relations. In 2005, she was certified as a Statutory Auditor. Ms Belina-Prażmowska developed her professional career working at Deloitte Audyt Sp. z o.o., where she advanced from the position of assistant to manager. She then became finance director at Clear Edge Polska Sp. z o.o. and Thunderbird Resort Poland Sp.
z o.o. (an investment fund).

She joined Pelion in 2009. In 2010, she was appointed Vice-President of the Management Board of BSS S.A. and a year later went on to become Head of Investor Relations at Pelion S.A. Since January 1st 2014, she has served as Vice-President of the Management Board of Pelion S.A. Now she is responsible for business development segment and expansion of innovative projects implemented by the company. She is an expert of innovative projects and start’ups. She participates in many conferences dedicated this theme.

She is a member of Supervisory Board of Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., Business Support Solution S.A. and Intelligent Logistic Solutions Sp. z o.o. She is a member of the Management Board of UAB –  a Lithuanian subsidiary of Pelion and a Non Executive Director of CEPD N.V. She is a member of the Review Commission of the „Marathon Dbam o Zdrowie” Association.