Michał Hertel

Head of Communication & Business Development w MakoLab SA oraz CEO Brandlift Sp. z o.o.

 

Mentor edycji 2022/2023

Miejsce spotkań: w miejscu pracy Mentora - Łódź

Liczba podopiecznych w tej edycji : 1

Język spotkań: Polski / Angielski


Od ponad 20 lat realizuje projekty z obszaru marketingu, PR i rozwoju biznesu. Najpierw po stronie agencji reklamowych, gdzie był współautorem nagradzanych kampanii reklamowych dla takich marek jak Lech, Velvet, Dębica czy Atlas. Później odpowiadając za strategię komunikacji i rozwój sieci Sphinx, Liberty Motors czy Stacja Nowa Gdynia.

W MakoLab S.A. (12 lat) odpowiada za komunikację oraz rozwój biznesu. Uczestniczy w projektach transformacji cyfrowej, głównie da firm z sektora automotive, fintech oraz consumer goods. 

BrandLift to powstała w 2019r., jedna z najszybciej rozwijających się w Polsce agencji martech, realizująca kampanie za pośrednictwem autorskiej platformy do automatyzacji marketingu.

Absolwent MSGiP na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył również studia doktoranckie w zakresie nauk o zarządzaniu na Wydziale Zarządzania UŁ.

Michał Hertel jest również Przewodniczącym Zespołu Zadaniowego ds. Strategii i Promocji ICT Polska Centralna Klaster zrzeszającego firmy branży informatycznej jednostki otoczenia biznesu i ośrodki akademickie. Mentor w Projekcie Mentorskim od pierwszej edycji.

Obszary specjalizacji: strategia komunikacji, marketing cyfrowy, transformacja cyfrowa.