Michał Zawisza

Partner AVALLON Sp. z o.o. oraz LONG TERM MANAGEMENT Sp. z o.o.

Absolwent Handlu Zagranicznego na wydziale Międzynarodowych stosunków gospodarczych Uniwersytetu Łódzkiego i Państwowej Szkoły Muzycznej II stp. im. St. Moniuszki w Łodzi. Ukończył również studia doktoranckie z zakresu zarządzania UŁ. Pracę rozpoczął w Departamencie Skarbu PBG Bank S.A. Współtworzył i realizował projekty inwestycyjne dla Central Poland Fund i programu Stabilizacja - Restrukturyzacja - Prywatyzacja, pracując w Grupie Zarządzającej ŁÓDŹ – spółce inwestycyjnej PBG Bank S.A. W latach 1999-2001 był odpowiedzialny za inwestycje kapitałowe i zarządzanie płynnością w Grupie Próchnik S.A., a następnie był dyrektorem ds. strategii i rozwoju, prokurentem w ZWOLTEX S.A. Od 2001 roku współtworzy AVALLON – podmiot zarządzający funduszami private equity o specjalizacji wykupy menedżerskie, a od 2018 także LONG TERM MANAGEMENT – podmiot zarządzający funduszami rodzinnymi (family office).