Mikołaj Ługowski

Dyrektor Zarządzający Nordea Bank AB S.A. Oddział w Polsce

Mentor 2020/2021

Miejsce spotkań: online / w miejscu pracy Mentora – Łódź
Meeting place: online / at the Mentor workplace – Łódź

Ilość podopiecznych w tej edycji / Mentees in this edition : 1-2

Język spotkań/ Language: Polski / English


Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Zarzadzania, kierunek: Rachunkowość zarządcza. Od początku kariery zawodowej związany z branżą BPO/SSC/wsparcia dla biznesu. Swoją ścieżkę zawodową rozpoczął w Centrum Usług Wspólnych Philips jako członek zespołu migrującego procesy do łódzkiego centrum. Na dalszych etapach kariery obejmował zarówno stanowiska związane z zarządzaniem ludźmi (lider, menadżer) jak i związane z obsługą klienta, jakością procesów wykonywanych w centrum. Od 2010 roku w Nordea Bank AB SA Oddział w Polsce, najpierw jako menadżer jednego z działów, a od 2011 roku jako dyrektor oddziału. Kieruje centrum operacyjnym Nordea w okresie dynamicznego wzrostu – oddział założony w 2010 roku, dziś (2016) zatrudnienia powyżej 1400 osób, tylko w łódzkich lokalizacjach (Nordea również bardzo prężnie rozwija się na rynku trójmiejskim). Pasjonat rozwoju osobistego poprzez coaching i mentoring.