Linda Włodowska

Dyrektor Personalny Amcor

Dyrektor Personalny Amcor.
Absolwentka kiedunku: psychologia doradztwa zawodowego - Wydział Nauk o Wychowaniu.