Piotr Wyszogrodzki

Partner w Dziale Audytu i Usług Doradczych PwC Polska Sp. z o.o.

Piotr Wyszogrodzki jest Partnerem w PwC – globalnej organizacji świadczącej profesjonalne usługi w zakresie audytu, doradztwa biznesowego oraz doradztwa podatkowego i prawnego. PwC w Polsce zatrudnia zespół ponad 3500 specjalistów i kadry wspierającej w ośmiu miastach: w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie, Wrocławiu i Warszawie.
Piotr od 2012 roku jest liderem sektora firm prywatnych w Polsce i Europie Środkowo – Wschodniej, a od 2016 roku pełni również tę funkcję na Region Europejski. Jest wiceprezesem PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.
Piotr ma doświadczenie w badaniu zarówno polskich filii międzynarodowych firm, jak i polskich spółek, w tym w szczególności przedsiębiorstw prywatnych (również wielu notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych). Kompleksowo obsługiwał firmy działające w segmencie prywatnych przedsiębiorstw oraz dużych grup kapitałowych, szczególnie w ramach prywatnych struktur właścicielskich. Ma ponadto doświadczenie w pracach doradczych, takich jak due diligence i projekty wdrażania kontroli wewnętrznych.
Piotr Wyszogrodzki jest także partnerem zarządzającym biura PwC w Łodzi,
Absolwent Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, Wydział Zarządzanie i Marketing. Ma uprawnienia polskiego biegłego rewidenta (KIBR) oraz kwalifikacje brytyjskiego i irlandzkiego biegłego rewidenta (ACCA).