Radosław Stępień

Prezes Zarządu IT Gaz-System

 

Mentor 2020/2021

 

Miejsce spotkań: online / Łódź, Warszawa
Meeting place: online / Łódź, Warsaw

Ilość podopiecznych w tej edycji / Mentees in this edition : 1-2

Język spotkań/ Language: Polski / English

 

Radosław Stępień jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego, kierunekinformatyka i ekonometria. Ukończył Executive MBA na Uniwersytecie Warszawskim oraz podyplomowe studia w zakresie nauk aktuarialnych w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości. W Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego ukończył studium dla doradcy inwestycyjnego, analityka papierów wartościowych oraz studium dla dyrektorów finansowych.

Doświadczenie zawodowe zdobył w Urzędzie Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi oraz w Ministerstwie Finansów, odpowiadając za kwestie informatyczne i analizy strategiczne. Współtworzył, oraz ostatecznie kierował pracami Departamentu Informacji Finansowej. W latach 206-2010 pełnił funkcje kierownicze w Banku Gospodarstwa Krajowego odpowiadając za infrastrukturę, rozwój aplikacji oraz ich utrzymanie. Pełnił też rolę dyrektora banku odpowiedzialnego za obszar IT. Następnie kierował pracami departamentu badań demograficznych w Głównym Urzędzie
Statystycznym, gdzie odpowiadał za przeprowadzenie spisu powszechnego 2011 jako kierujący grupą spisową, aby przejść do PKO BP gdzie odpowiadał za projekty z obszaru restrukturyzacji i windykacji.
Kolejnym wyzwaniem było kierowanie pracami departamentu informatyzacji i rejestrów sądowych w Ministerstwie Sprawiedliwości. W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, jako członek zarządu odpowiadał za obszar IT, obsługi klienta i cyberbezpieczeństwa. W tym czasie sprawował również społecznie funkcję doradcy koordynatora służb specjalnych w obszarze cyberbezpieczeństwa.

Radosław Stępień posiada również doświadczenie w zakresie doradztwa międzynarodowego. Jako ekspert Rady Europy uczestniczył w realizacji istotnych projektów tej organizacji m. in. W zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Był również wiceprzewodniczący informatycznej grupy roboczej w organizacji międzynarodowej Egmont Group.

Aktualnie kieruje obszarem odpowiedzialnym za tworzenie aplikacji  w oparciu o metodyki zwinne w Gaz-System.

Wolny czas spędza biegając (maratończyk, zdobywca korony maratonów polskich), na wspinaczce wysokogórskiej, trekkingu, szosowej jeździe na rowerze, motokrosie, narciarstwie biegowym i zjazdowym. Fan szybownictwa.