Tomasz Barańczyk

Partner Zarządzający w dziale doradztwa prawno-podatkowego PwC Sp. z o.o.

Tomasz Barańczyk jest partnerem zarządzającym w dziale doradztwa prawno-podatkowego. Od 1996 roku zajmuje się doradztwem dla wiodących firm z różnych sektorów gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw z sektora energetycznego, naftowego i gazowego. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu kompleksowych projektów optymalizacji podatkowej dla firm, głównie w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, VAT, akcyzy, cła i innych obciążeń publicznoprawnych.

W swojej praktyce zawodowej Tomasz kierował zespołami, które weryfikowały istniejące struktury biznesowe klientów i zapewniały im wszechstronną pomoc w przygotowaniu, a następnie realizacji rozwiązań korzystnych z perspektywy podatkowej. Uczestniczył w charakterze prelegenta w wielu konferencjach krajowych i zagranicznych dotyczących prawa podatkowego, jest także autorem licznych artykułów o tematyce podatkowej, publikowanych w prasie branżowej. Od 2003 r. posiada uprawnienia licencjonowanego doradcy podatkowego.