Tomasz Leśniewski

Członek Zarządu, Head of Shared Service Center Poland Clariant Polska Sp. z o.o.

 

Mentor 2020/2021

Miejsce spotkań: online / w miejscu pracy Mentora – Łódź/ w miejscu uzgodnionym z Mentee
Meeting place: online / at the Mentor workplace – Łódź/ place agreed with Mentee

Liczba podopiecznych w tej edycji / Mentees in this edition : 1

Język spotkań / Language: Polski / English


Absolwent kierunku Zarządzanie i marketing WZ UŁ. 10-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze finansów i rachunkowości zdobył w globalnych firmach obsługiwanych przez lidera BPO.
Stale się rozwija, zajmując nowe stanowiska i biorąc udział w światowej klasy programach edukacyjnych.