Tomasz Marchewa

Dyrektor Łańcucha Dostaw, Adamed Pharma S.A.

Mentor 2020/2021

Miejsce spotkań: w miejscu pracy Mentora – Łódź
Meeting place: at the Mentor workplace – Łódź

Liczba podopiecznych w tej edycji / Mentees in this edition : 1

Język spotkań/ Language: Polski / English


Absolwent Wydziału Zarządzania, który ukończył w 2002 roku – specjalizacja Rachunkowość i Zarządzanie Finansami. Karierę zawodową rozpoczął w 2000 roku, w dziale finansów firmy Gillette, gdzie po kilku latach pracy zajął stanowisko Kierownika ds. Kontrolingu. Od 2008 roku w firmie LEK S.A., grupa Sandoz, oddział generyczny firmy Novartis, początkowo jako Kierownik ds. Kontrolingu, następnie od 2012 roku przez 3 lata jako roku jako Kierownik ds. Projektów odpowiedzialny za budowę nowego zakładu produkcyjnego grupy Sandoz w Strykowie pod Łodzią. W kwietniu 2015 objął stanowisko Dyrektora ds. Rozwoju Biznesu. W styczniu 2020 r. objął stanowisko Dyrektora Łańcucha Dostaw (Head of Supply Chain Management) w Adamed Pharma S.A.