Tomasz Zadroga

Prezes Zarząd URSUS

Wykształcenie: Absolwent Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego, Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych na Uniwersytecie Łódzkim oraz The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).

Podsumowanie doświadczenia zawodowego
W latach 1997-2000 pracował w spółce ABB Sp. z o.o. pełniąc kolejno funkcje: kontroler finansowy, skarbnik, dyrektor finansowy. Od 2000 r. do 2002 r. zajmował stanowisko dyrektora finansowego w spółce Papyrus-Stora Enso. W latach 2002-2006 pracował w polskim oddziale firmy Adidas piastując stanowisko członka Zarządu, dyrektora operacyjnego. Od 2006 r. do 2008 r. pracował dla Inter Cars S.A. zajmując stanowisko członka Zarządu, dyrektora finansowego oraz prezesa Zarządu spółki zależnej IC Development & Finance Sp. z o.o. W latach 2008-2011 związany z branżą energetyczną, pełnił funkcję prezesa Zarządu PGE S.A. a w latach 2010-2011 również funkcję prezesa Zarządu PGE EJ Sp. z o.o. i PGE EJ1 Sp. z o.o. W 2012 r. był partnerem w GrECo International Holding AG (JLT Group). Od listopada 2012 r. do października 2015 r. pełnił funkcję członka Zarządu Polkomtel Sp. z o.o.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zarządzaniu firmami w różnych branżach. Do kluczowych doświadczeń należy zaliczyć restrukturyzację przedsiębiorstw, tworzenie strategii, rozwój biznesu, fuzje i przejęcia, upublicznianie spółek.

Tomasz Zadroga był lub nadal jest członkiem licznych organizacji, branżowych, społecznych i gospodarczych, m.in.: prezesem Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej (2008-2012), wiceprezesem Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetyki (2009-2012), członkiem Rady Zarządzającej EURELECTRIC (Stowarzyszenie Europejskiego Przemysłu Elektroenergetycznego) (2008-2012, a w latach 2011-2012 wiceprezesem tej organizacji), członkiem Rady Zarządzającej Zero Emission Platform (2009-2012), a także zasiada w Polskiej Radzie Biznesu (2010-dotychczas), Pracodawcy RP (2010-dotychczas, od 2011 jako wiceprezydent), Konwencie Akademii Górniczo-Hutniczej (2008-2011), Radzie Społecznej Akademii Górniczo-Hutniczej (2008-2011) i jest członkiem Izby Gospodarczej Gazownictwa (2014-dotychczas).

Tomasz Zadroga pełnił funkcję przewodniczącego w radach nadzorczych spółek: Polkomtel S.A., Exatel S.A., PGE Energia Odnawialna S.A.

Wiceprezes Zarządu Tomasz Zadroga zarządzający pionem rozwoju biznesu odpowiadał głównie za realizację przyjętych planów inwestycyjnych, całokształt spraw związanych z zarządzaniem obszarem ochrony środowiska oraz realizację zatwierdzonej przez Zarząd polityki sprzedaży energii elektrycznej i cieplnej.

W grudniu 2018 roku powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Ursusa.