VIII Konferencja Naukowa „Ochrona i bezpieczeństwo uczestników rynku usług finansowych” – 16 maja 2024 r.

Miejsce wydarzenia: POW 3/5, 90-255 Łódź
Czas: 16 maja 2024 (czwartek) All day

Katedra Bankowości Centralnej i Pośrednictwa Finansowego Uniwersytetu Łódzkiego, Katedra Pieniądza i Bankowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Instytut Ekspertyz Ekonomicznych i Finansowych w Łodzi oraz Studencka Klinika Finansów zapraszają na VIII Konferencję Naukową pt. „Ochrona i bezpieczeństwo uczestników rynku usług finansowych”, która odbędzie się 16 maja 2024 r. w Łodzi.

Wydział Ekonomiczno Socjologiczny UŁ

Logo UEP

Instytut Ekspertyz Ekonomicznych i Finansowych w Łodzi

       Studencka Klinika Finansów

Konferencja będzie zorganizowana w formie hybrydowej, stacjonarnie i online. Mamy jednak nadzieję, że skorzystają Państwo z możliwości spotkania i osobistej wymiany poglądów podczas obrad na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Główny cel Konferencji to wymiana poglądów i doświadczeń związanych z problematyką ochrony i bezpieczeństwa uczestników rynku usług finansowych, zwłaszcza konsumentów. Przedmiotem Konferencji będzie bezpieczeństwo finansowe w szerokiej i wąskiej perspektywie. Organizatorzy Konferencji zakładają w ramach dyskusji wymianę opinii i rezultatów badań dotyczących stanu dzisiejszego i perspektyw ochrony oraz bezpieczeństwa uczestników rynku finansowego.

Tematyka Konferencji:

 • Mechanizmy funkcjonowania uczestników rynku finansowego w świetle teorii ekonomicznych.
 • Ochrona i bezpieczeństwo uczestników na rynku usług bankowych, ubezpieczeniowych, kapitałowych i w ramach systemu podatkowego.
 • Efektywność systemu ochrony konsumentów.
 • Edukacja finansowa.
 • Zarządzanie budżetem gospodarstw domowych.
 • Etyka w działalności instytucji finansowych.
 • Transformacja cyfrowa a ochrona i bezpieczeństwo uczestników rynku finansowego.
 • Bezpieczeństwo finansowe samorządów terytorialnych w dobie kryzysu.
 • Sztuczna inteligencja a bezpieczeństwo finansowe.

Zapraszamy do wysyłania tekstów referatów, które po uzyskaniu pozytywnych recenzji opublikowane zostaną w jednym z czasopism (punktacja według listy MNiSW ze stycznia 2024 r.):

 • Finanse i Prawo Finansowe – Journal of Finance and Financial Law (40 pkt.),
 • Bezpieczny Bank (40 pkt.),
 • Comparative Economic Research. Central & Eastern Europe (100 pkt.).

Ważne terminy:

29.03.2024 r. – termin rejestracji, zgłaszania abstraktów (poprzez stronę internetową Konferencji: www.uni.lodz.pl/pasceonference) oraz wniesienia opłaty konferencyjnej;

30.04.2024 r. – termin przesłania prezentacji lub posteru. Nieprzesłanie prezentacji lub posteru do tej daty oznacza rezygnację z wystąpienia na Konferencji;

16.05.2024 r. – Konferencja;

30.06.2024 r. – przesłanie pełnego tekstu artykułu.

Rejestracja – przez formularz rejestracyjny dostępny pod linkiem

Więcej informacji na stronie internetowej Konferencji: www.uni.lodz.pl/pasceonference

 

Szczegóły wydarzenia

Miejsce wydarzenia: POW 3/5, 90-255 Łódź

Data i godziny wydarzenia: 16 maja 2024 (czwartek) All day

Dane kontaktowe

 • PN
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PT
 • SB
 • ND