KIERUNEK: Akademia Technologii Sieciowych

O studiach

Celem studiów jest uzyskanie umiejętności zabezpieczania sieci na poziomie urządzeń, protokołów oraz aplikacji sieciowych.
Na specjalizacji Cisco CCNA Exploration omawiane są i realizowane praktycznie zagadnienia począwszy od warstwy fizycznej (rodzaje transmisji sygnałów w różnego rodzaju nośnikach takich jak przewody miedziane czy światłowody), poprzez zasady działania przełączników sieciowych, do funkcjonowania ruterów lub nawet urządzeń wyższych warstw modelu ISO/OSI.
Program szkoleń oferowanych w ramach CCNA (Cisco Certified Network Associate) uczy studentów podstawowych zagadnień związanych z działaniem sieci komputerowych. Daje solidne podstawy do dalszego rozwoju dla osób zainteresowanych tą tematyką, pozostałym studentom pozwala poszerzyć swoją wiedzę i swobodnie rozwiązywać codzienne problemy pojawiające się podczas pracy z systemami informatycznymi.
CCNA jest na bieżąco uaktualniany. Dzięki temu informacje w nim zawarte są zawsze aktualne.

Szczegółowe informacje dostęne pod linkiem: https://www.cisco.uni.lodz.pl

 

Czas trwania

2 semestry

Kierownik studiów

dr inż. Krzysztof Pytel

Sylwetka kandydata

Kandydatem na tę specjalność może być dowolna osoba posiadająca tytuł licencjata lub magistra (bez względu na kierunek ukończonych studiów).

 

 

 

Dodatkowe informacje

Tematyka:

 • instalowania i konfigurowania urządzeń sieciowych w średniej wielkości sieciach LAN, WLAN i WAN z wykorzystaniem przełączników i routerów
 • planowanie i projektowanie sieci lokalne i sieci WAN
 • implementowanie zasad routingu w sieciach LAN i WAN konfiguracji protokołów routingu
 • rozwiązywanie typowych problemów w warstwach 1, 2, 3 i 7 z zastosowaniem modelu warstwowego
 • konfigurowanie wirtualnych sieci lokalnych (VLAN)
 • konfigurowanie połączenia typu trunk
 • projektowanie i konfigurowanie punktów dostępowych i routerów dla sieci bezprzewodowych
 • zarządzanie ruchem i bezpieczeństwem w sieciach WAN (konfigurowanie list dostępu, usług DHCP, NAT, sieci VPN)
 • posługiwanie się protokołami typowymi dla warstwy 2 w sieciach WAN
 • implementowanie metod zapewniających jakość usług (QoS)
 • rozpoznawanie i wskazywanie elementów sieci począwszy od warstwy fizycznej poprzez zasady działania przełączników sieciowych, do funkcjonowania ruterów lub nawet urządzeń wyższych warstw modelu ISO/OSI

Więcej o UŁ

Kontakt dla kandydata

email: cisco@uni.lodz.pl

Dane wydziału i lokalizacja

LOKALNA AKADEMIA CISCO
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Uniwersytet Łódzki
ul. Pomorska 149/153
90-236 Łódź
tel.: +48 695 474 626 (Krzysztof Pytel)
email: cisco@uni.lodz.pl