KIERUNEK: Akademia zarządzania

O studiach

Celem studiów jest przygotowanie do profesjonalnego zarządzania przedsiębiorstwem ze  szczególnym uwzględnieniem umiejętności organizowania procesów pracy, planowania działań, rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji, zarządzania zasobami ludzkimi.

Program studiów został tak opracowany, aby kształcił uniwersalne umiejętności menedżera, bez względu na branżę, w jakiej przyszło mu aktualnie lub w przyszłości pracować. Dlatego też uczestnikami tych zajęć mogą być menedżerowie pracujący w różnych środowiskach.

Program stanowi bezpośrednią odpowiedź na rynkową potrzebę rozszerzania umiejętności kadry kierowniczej, zwłaszcza w przypadku przedsiębiorstw, które dynamicznie się rozwijają, a nie mają doświadczeń w budowaniu zespołów, organizowaniu pracy i zarządzania procesami biznesowymi. Program studiów będzie również intersujący dla osób, które aspirują na stanowiska menedżerskie.

Czas trwania

2 semestry

Kierownik studiów

Sylwetka kandydata

Studia przeznaczone są dla: Managerów odpowiedzialnych za zarządzanie w organizacjach różnego typu lub osób aspirujących do zajmowania stanowisk kierowniczych. Studia przeznaczone są także dla właścicieli firm, którzy chcieliby uzupełnić swoją wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania.

 

Informacja o przetwarzania danych osobowych dla osób uczestniczących w rekrutacji na studia podyplomowe oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych:

https://www.bip.uni.lodz.pl/inne/ochrona-danych-osobowych/klauzule-informacyjne

Dodatkowe informacje

Szczegółowe informacje dostępne pod linkiem: Akademia Zarządzania

Więcej o UŁ

Kontakt dla kandydata

Marta Jasińska

Dane wydziału i lokalizacja

Marta Jasińska

Wydział Zarządzania UŁ, p. 131

Matejki 22/26, 90-237 Łódź

tel. 0 42 635 62 57

e-mail: marta.jasinska@uni.lodz.pl