KIERUNEK: ANALITYKA CHEMICZNA

Opis studiów

Na kierunku ANALITYKA CHEMICZNA studenci otrzymują podstawową wiedzę ze wszystkich dziedzin chemii oraz zapoznają się z metodami i procedurami badawczymi współcześnie stosowanymi w naukach chemicznych i pokrewnych. Studenci ANALITYKI CHEMICZNEJ zdobywają specjalistyczną wiedzę z zakresu nowoczesnych metod analitycznych.

Wiedza teoretyczna wspierana jest w trakcie studiów licznymi zajęciami praktycznymi: ćwiczeniami laboratoryjnymi, wycieczkami do zakładów przemysłowych, praktykami itp. Studentom zapewniamy nowoczesne laboratoria wyposażone w specjalistyczną aparaturę pomiarową, sprzęt najnowszej generacji, dostęp do internetu, bogate biblioteki i czytelnie gromadzące książki i czasopisma.

W trakcie studiów:

 • zapoznasz się w teorii i praktyce z kluczowymi technikami analitycznymi współcześnie stosowanymi w naukach chemicznych i pokrewnych: spektrofotometrią, technikami separacyjnymi (HPLC, TLC, elektroforeza), technikami nieseparacyjnymi, chemicznymi metodami analizy ilościowej i jakościowej, technikami przygotowanie próbek do analizy
 • zdobędziesz wiedzę i doświadczenie niezbędne w pracy w laboratoriach analitycznych i badawczo-rozwojowych

Studiując ANALITYKĘ CHEMICZNĄ na studiach pierwszego stopnia:

zdobywasz wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne do rozwiązywania podstawowych zagadnień analitycznych

uczysz się obsługiwać podstawowy sprzęt laboratoryjny, m.in. pH-metry, pipety automatyczne, wirówki, termostaty blokowe, homogenizatory, wagi analityczne

zapoznasz się z branżową nomenklaturą polsko- i angielskojęzyczną 

uczysz się korzystania z literatury fachowej, oceniania zawartych tam informacji oraz redagowania tekstów naukowych

Główne przedmioty

 • Matematyka
 • Podstawy fizyki
 • Podstawy biologii
 • Lektorat (język angielski)
 • Chemia ogólna
 • Chemia analityczna
 • Chemia nieorganiczna
 • Chemia organiczna
 • Chemia fizyczna
 • Biochemia
 • Chemiczne metody analizy jakościowej
 • Techniki przygotowania próbek do analizy
 • Chemiczne metody analizy ilościowej
 • Metrologia i walidacja
 • Chemia środowiska
 • Podstawy technik nieseparacyjnych
 • Chromatografia cieczowa w analizie chemicznej
 • Techniki elektromigracyjne w analizie chemicznej
 • Analiza DNA

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów I stopnia kierunku ANALITYKA CHEMICZNA posiada wiedzę z zakresu chemii, podstaw nauk ścisłych (matematyka, fizyka) i przyrodniczych (biologia). Zdobytą wiedzę teoretyczną potrafi zastosować w praktyce do rozwiązywania podstawowych zagadnień analitycznych. Absolwent posiada umiejętność pracy samodzielnej i zespołowej. Zna główne techniki stosowane w analizie chemicznej oraz potrafi je zastosować w praktyce laboratoryjnej. Absolwent posiada umiejętność obsługi i zastosowania komputera i podstawowych programów użytkowych, które potrafi wykorzystać w laboratorium do przeprowadzenia obliczeń oraz do oceny poprawności uzyskanych wyników (w oparciu o metody statystyczne). Potrafi wybrać, przetworzyć i usystematyzować informacje oraz przekazać je w formie pisemnej lub ustnej. Posługuje się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym korzystanie z baz danych i wyszukanie potrzebnych informacji w literaturze fachowej.

Dzięki zdobytej wiedzy i doświadczeniu w pracy laboratoryjnej absolwent jest dobrze przygotowany do pracy zarówno w laboratoriach badawczych jak i analitycznych: przemysłowych, ochrony środowiska, kryminalistycznych, farmaceutycznych, sanitarno-epidemiologicznych, rolniczych i Państwowej Inspekcji Handlowej.

Absolwent po ukończeniu studiów I stopnia może podjąć studia II stopnia na kierunku chemia lub pokrewnych na UŁ lub innych uczelniach.

Absolwent kierunku ANALITYKA CHEMICZNA pierwszego stopnia:

 • może podjąć studia drugiego stopnia na kierunkach chemicznych lub pokrewnych
 • jest przygotowany do pracy w laboratoriach farmaceutycznych, przemysłowych, ochrony środowiska, kryminalistycznych, kosmetycznych, biochemicznych i pokrewnych

 

Zasady przyjęć

Kategoria przedmiotu Przedmioty
1 maksymalnie jeden (wymagany)

chemia, fizyka, matematyka, biologia

2 maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy

3 maksymalnie dwa (nie wymagane)

chemia, fizyka, matematyka, biologia, informatyka

Wymagana znajomość języka angielskiego.

Zasady przeliczania punktacji uzyskanej na maturze

Kategoria przedmiotu Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Poziom dwujęzyczny w przypadku języka obcego
1
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
1,5 4 5 (dla neofilologii x7)
2
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
1 3 3,75
3
do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z przedmiotów
Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność
0,5 1 1,25

Co dalej?

Kontakt dla kandydata

E-mail: dziekanat@chemia.uni.lodz.pl

Telefon: (42) 635 58 58

Dane wydziału i lokalizacja

Wydział Chemii

Tamka 12 91-403 Łódź pok. 1-012

Pomorska 163/165 90-236 Łódź

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityka prywatności