KIERUNEK: ANALIZA DANYCH

Opis studiów

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu rynku pracy, Wydział Matematyki i Informatyki UŁ od bieżącego roku akademickiego uruchamia interdyscyplinarne studia II stopnia na kierunku ANALIZA DANYCH, będące kontynuacją studiów I stopnia. W programie studiów przewidziana jest duża liczba przedmiotów do wyboru, co pozwoli studentom rozwijać swoje zainteresowania oraz elastycznie dostosowywać zdobywane kwalifikacje do bieżących wymogów dynamicznie rozwijającego się rynku pracy. Duży nacisk będzie postawiony na umiejętności praktyczne. Program studiów był konsultowany z firmami z branży analizy danych: Accenture, Commerzbank, DBMS, Focus Telecom, Fujitsu, Transitions Technologies.

Ze względu na tematykę prowadzonych zajęć, przedmioty zostały podzielone na bloki, które stanowią pewne wyodrębnione moduły studiów, realizujące poszczególne cele kształcenia.

Bloki te przedstawiają się następująco:

 • blok środowiska pracy analityka
 • blok bazodanowy
 • blok eksploracji danych
 • blok informatyczny
 • blok matematyczno-statystyczny
 • blok analityczno-ekonomiczny
 • blok badań naukowych
 • blok przedmiotów humanistyczno-społecznych

Kierunek ANALIZA DANYCH II stopnia jest współfinansowany z funduszy europejskich w ramach programu „STUDENTS’ POWER – kompleksowy rozwój uczelni”.

Główne przedmioty

 • Statystyka w analizie danych
 • Nierelacyjne bazy danych
 • Języki proceduralne baz danych
 • Języki programowania w analizie danych
 • Modele analizy danych w wybranych językach programowania
 • Wielowymiarowe techniki eksploracji
 • Zaawansowana analityka biznesowa
 • Automatyczne pozyskiwanie danych
 • Big Data
 • Prawo ochrony danych osobowych
 • Teoria grafów i analiza sieci

Sylwetka kandydata

Absolwenci studiów II stopnia na kierunku ANALIZA DANYCH będą przygotowani do podjęcia pracy w firmach świadczących usługi analityczno-doradcze, w centrach badawczo-rozwojowych, w instytucjach finansowych, instytucjach administracji publicznej i państwowej, urzędach statystycznych, średnich i dużych zakładach produkcyjnych, firmach z branży IT, a także ośrodkach badania opinii publicznej.

W szczególności absolwent kierunku ANALIZA DANYCH II stopnia będzie potrafił:

 • pozyskiwać i integrować dane z różnych źródeł: baz danych, arkuszy kalkulacyjnych, Internetu;
 • przeprowadzać proces czyszczenia, konsolidacji i transformacji danych;
 • stosować odpowiednie modele matematyczne oraz algorytmy i techniki eksploracji danych do rozwiązywania typowych problemów analizy danych, ich ewaluacji i optymalizacji;
 • posługiwać się informatycznymi narzędziami do eksploracji danych, programować w wybranych językach i środowiskach dedykowanych analizie danych;
 • wykorzystywać inteligentne systemy informatyczne do uczenia maszynowego celem wydobywania wiedzy z danych;
 • zarządzać dużymi zbiorami danych (big data);
 • rozpoznawać najnowsze trendy i aspekty przetwarzania i analizy danych;
 • posługiwać się specjalistycznym językiem angielskim w zakresie eksploracji danych, statystyki czy informatyki;
 • stosować prawo w zakresie ochrony danych.

Zasady przyjęć

Dla osób posiadających dyplomy ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Bez egzaminu, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń - konkurs dyplomów. W przypadku, gdy kandydat na wybrany kierunek (specjalność) studiów II stopnia nie ma przygotowania z tego kierunku (specjalności) w zakresie studiów I stopnia, powinien uzupełnić to przygotowanie w trakcie studiów II stopnia. Efekty kształcenia do uzupełnienia wykształcenia w zakresie studiów I stopnia ustala Dziekan zgodnie z programem studiów I stopnia.

Co dalej?

Kontakt dla kandydata

E-mail: rekrutacja@wmii.uni.lodz.pl

Telefon: (42) 635 59 55 (czynny w okresie rekrutacyjnym)

Dane wydziału i lokalizacja

Wydział Matematyki i Informatyki

Stefana Banacha 22 90-238 Łódź