KIERUNEK: ANALIZA DANYCH

Opis studiów

Interdyscyplinarne studia II stopnia na kierunku ANALIZA DANYCH są kontynuacją studiów I stopnia. W programie studiów przewidziana jest duża liczba przedmiotów do wyboru, co pozwoli studentom rozwijać swoje zainteresowania oraz elastycznie dostosowywać zdobywane kwalifikacje do bieżących wymogów dynamicznie rozwijającego się rynku pracy. Duży nacisk będzie postawiony na umiejętności praktyczne.

Program studiów był konsultowany z firmami z branży analizy danych: Accenture, Commerzbank, DBMS, Focus Telecom, Fujitsu, Transitions.

Główne przedmioty

 • Statystyka w analizie danych
 • Nierelacyjne bazy danych
 • Języki proceduralne baz danych
 • Języki programowania w analizie danych
 • Modele analizy danych w wybranych językach programowania
 • Wielowymiarowe techniki eksploracji
 • Zaawansowana analityka biznesowa
 • Automatyczne pozyskiwanie danych
 • Big Data
 • Teoria grafów i analiza sieci

Sylwetka kandydata

Absolwent kierunku Analiza Danych II stopnia będzie potrafił:

 • pozyskiwać i integrować dane z różnych źródeł: baz danych, arkuszy kalkulacyjnych, Internetu;
 • przeprowadzać proces czyszczenia, konsolidacji i transformacji danych;
 • stosować odpowiednie modele matematyczne oraz algorytmy i techniki eksploracji danych do rozwiązywania typowych problemów analizy danych, ich ewaluacji i optymalizacji;
 • posługiwać się informatycznymi narzędziami do eksploracji danych, programować w wybranych językach i środowiskach dedykowanych analizie danych;
 • wykorzystywać inteligentne systemy informatyczne do uczenia maszynowego celem wydobywania wiedzy z danych
 • zarządzać dużymi zbiorami danych (big data)
 • rozpoznawać najnowsze trendy i aspekty przetwarzania i analizy danych;
 • posługiwać się specjalistycznym językiem angielskim w zakresie eksploracji danych, statystyki czy informatyki;
 • stosować prawo w zakresie ochrony danych.

Absolwenci będą przygotowani do rozwijania kariery naukowej w ramach szkoły doktorskiej

Zasady przyjęć

Dla osób posiadających dyplomy ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Bez egzaminu, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń - konkurs dyplomów. W przypadku, gdy kandydat na wybrany kierunek (specjalność) studiów drugiego stopnia nie ma przygotowania z tego kierunku (specjalności) w zakresie studiów pierwszego stopnia, powinien uzupełnić to przygotowanie w trakcie studiów drugiego stopnia. Efekty uczenia się do uzupełnienia wykształcenia w zakresie studiów pierwszego stopnia ustala Dziekan zgodnie z programem studiów pierwszego stopnia.

Co dalej?

Kontakt dla kandydata

E-mail: rekrutacja@wmii.uni.lodz.pl

Telefon: (42) 635 59 55 (czynny w okresie rekrutacyjnym)

Dane wydziału i lokalizacja

Wydział Matematyki i Informatyki

Stefana Banacha 22 90-238 Łódź