KIERUNEK: BIOTECHNOLOGIA

Opis studiów

Zobacz, co oferuje Wydział BiOŚ!

Interdyscyplinarność łącząca wiedzę i najnowsze osiągnięcia nauki z zakresu biologii, mikrobiologii, biochemii, biofizyki
i biologii molekularnej to cechy kierunku BIOTECHNOLOGIA. Jeśli jesteś osobą, szukającą nowych wyzwań, to czekamy
na kogoś takiego, jak Ty!

Dlaczego warto studiować BIOTECHNOLOGIĘ?

 • Wydział Biologii i Ochrony Środowiska jest jednostką naukową o uznanej renomie w Polsce i za granicą (posiada kategorię naukową A);
 • kierunek BIOTECHNOLOGIA uzyskał akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej w 2019 r. otrzymując ocenę wyróżniającą z kryteriów tj. umiędzynarodowienie procesu kształcenia oraz infrastruktura wykorzystana w procesie kształcenia;
 • oferujemy szeroką gamę zajęć praktycznych prowadzonych w nowoczesnych laboratoriach, wyposażonych w wysokospecjalistyczną aparaturę analityczno-diagnostyczną przeznaczoną do analizy materiału biologicznego;
 • zajęcia prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę naukową dysponującą nowoczesną bazą naukowo-dydaktyczną;
 • oferujemy programy stypendialne, np.: Program MOST, a także z programów wymiany międzynarodowej: ERASMUS, IAESTE;
 • dajemy możliwość rozwoju zainteresowań w kołach naukowych, w których realizowane są między innymi autorskie projekty studenckie;
 • zapewniamy dostęp do narzędzi związanych z nauczaniem na odległość; po przyjęciu na studia udostępniamy każdemu studentowi konto pocztowew domenie UŁ, które umożliwia korzystanie z platformy Moodle, aplikacji MS Teams i innych narzędzi MS Office, a także z baz bibliotecznych
 • wspieramy finansowo studentów znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej (oferujemy stypendia  socjalne i zapomogi) oraz motywujemy studentów osiągających wyróżniające wyniki w nauce (stypendia motywacyjne).

UWAGA OLIMPIJCZYCY!
Laureacie lub Finalisto Olimpiad stopnia centralnego PAMIĘTAJ, że możesz być przyjęty na kierunek BIOTECHNOLOGIA 
z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego!
Więcej informacji: REKRUTACJA LAUREATÓW I FINALISTÓW OLIMPIAD.
 

Główne przedmioty

 • Biologia roślin
 • Biologia zwierząt i człowieka
 • Różnorodność i zmienność/Rozwój i adaptacja
 • Ergonomia/Genetyka auksologii
 • Biologiczne właściwości biomolekuł
 • Podstawy cytofizjologii/Biologia komórki
 • Mikrobiologia ogólna I
 • Podstawy statystyki
 • Mykologia
 • Ekologiczne podstawy biotechnologii grzybów/Grzyby w biotechnologii żywności i ochronie środowiska
 • Mikrobiologia ogólna II
 • Zasady kontroli mikrobiologicznej/Mikrobiota człowieka
 • Biofizyka eksperymentalna
 • Biologia molekularna
 • Biotechnologia roślin
 • Biotechnologia mikrobiologiczna
 • Podstawy bioinformatyki/Podstawy analiz in-silico w biotechnologii
 • Inżynieria bioprocesowa
 • Mikrobiologia przemysłowa
 • Biotechnologia środowiskowa
 • Kultury tkankowe i komórkowe roślin
 • Kultury tkankowe i komórkowe zwierząt
 • Podstawy inżynierii genetycznej
 • Metody analiz kwasów nukleinowych i białek/Inżynieria genetyczna
 • Immunologia

W programie studiów kierunku BIOTECHNOLOGIA znajdziesz 22 bloki przedmiotów wybieralnych – TO TY DECYDUJESZ, KTÓRY PRZEDMIOT STUDIUJESZ!!!

Program studiów dla kierunku Biotechnologia od roku 2021/2022.

 

Sylwetka absolwenta

Absolwenci trzyletnich studiów pierwszego stopnia (licencjackich) uzyskują rzetelną i szczegółową wiedzę 
z zakresu najważniejszych działów biotechnologii oraz poznają metody używane w praktyce produkcyjnej, laboratoriach biotechnologicznych oraz badaniach naukowych z zakresu biotechnologii.

Absolwenci kierunku BIOTECHNOLOGIA dzięki zdobytej wiedzy i doświadczeniu mogą znaleźć zatrudnienie w:

 • w zakładach przemysłu spożywczego i farmaceutycznego,
 • w zakładach chemicznych,
 • w przedsiębiorstwach zajmujących się ochroną środowiska,
 • w ośrodkach uprawy roślin lub hodowli zwierząt, oraz powiązanych z nimi instytutach naukowo-badawczych,
 • w kontrolnych i badawczych laboratoriach wykorzystujących metody biotechnologiczne, mikrobiologiczne i/lub biologiczne,
 • po ukończeniu studiów I stopnia absolwent może również podjąć studia II stopnia na kierunku Biotechnologia lub kierunkach pokrewnych np.: Mikrobiologia, Biologia, Ochrona środowiska
   

Zasady przyjęć

Kategoria przedmiotu Przedmioty
1 maksymalnie jeden (wymagany)

biologia, chemia, fizyka, matematyka, geografia

2 maksymalnie jeden (wymagany)

fizyka, matematyka, język obcy, biologia, chemia, geografia, informatyka, język polski

3 maksymalnie dwa (nie wymagane)

fizyka, matematyka, język obcy, biologia, chemia, geografia, informatyka, język polski

Kandydat musi uzyskać na maturze wynik co najmniej 20% z przedmiotu na poziomie rozszerzonym lub co najmniej 40% z przedmiotu na poziomie podstawowym, aby przedmiot mógł być zaliczony do kategorii 1 albo 2.

Zasady przeliczania punktacji uzyskanej na maturze

Kategoria przedmiotu Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Poziom dwujęzyczny w przypadku języka obcego
1
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
1,5 4 5 (dla neofilologii x7)
2
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
1 3 3,75
3
do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z przedmiotów
Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność
0,5 1 1,25

Co dalej?

Kontakt dla kandydata

E-mail: rekrutacja@biol.uni.lodz.pl 
Telefon: (42) 635 43 62  (czynny w okresie od 16.05 do 30.09)
 

Dane wydziału i lokalizacja

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Pilarskiego 14/16 90-231 Łódź

Banacha 12/16 90-237 Łodź

Pomorska 141/143 90-236 Łódź

Stefana Banacha 1/3 90-232 Łódź

Stefana Banacha 12/16 90-232 Łódź

Wojciechowskiego 14 97-215 Spała

Tresta 26 97-213 Smardzewice

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityka prywatności