KIERUNEK: DZIENNIKARSTWO, MEDIA I PROJEKTOWANIE KOMUNIKACJI

Opis studiów

Oferta kierunku DZIENNIKARSTWO, MEDIA I PROJEKTOWANIE KOMUNIKACJI została przygotowana w zgodzie z najnowszymi trendami w myśleniu o komunikowaniu publicznym. Studia ukierunkowane są na projektowanie komunikacji zaspokajającej potrzeby współczesnych mediów oraz świata biznesu. Kładą nacisk na kształtowanie krytycznej refleksji wobec treści medialnych i pogłębiają świadomość odpowiedzialności za komunikaty obecne w sferze publicznej. Obok rozwijania predyspozycji zawodowych przygotowują również do prowadzenia działalności badawczej.

Program studiów obejmuje problematykę z zakresu nauk o komunikacji społecznej i mediach, uzupełniony o wiedzę z zakresu nauk o kulturze i religii, językoznawstwa i filozofii. Przekazywanie szczegółowej wiedzy na temat mediów masowych, procesów komunikowania oraz uczestników komunikacji ukazywane jest w relacji do rożnych typów działalności promocyjnej, kreowania wizerunku osób i instytucji, funkcjonowania domów mediowych, a także w odniesieniu do mediów cyfrowych.

Do dyspozycji studentów pozostają działające na Wydziale studia radiowe i telewizyjne, zajęcia zaś prowadzą zarówno teoretycy, jak i praktycy dziennikarstwa oraz komunikacji społecznej.

Specjalności

Specjalizacje w ramach kierunku:

 • Dziennikarstwo

Specjalizacja zaznajamia z odmianami tematycznymi dziennikarstwa (śledcze, sportowe, muzyczne, wyznaniowe, lifestylowe, polityczne, wojenne), umożliwiając słuchaczom sprofilowanie oraz pogłębienie zainteresowań. Pozwala rozszerzyć posiadaną wiedzę na temat dziennikarstwa i jego gatunków. Przybliża rynek medialny, odsłania tajniki narracji dzieł audialnych i realizacji dźwiękowej. Uczy edytorstwa prasowego i internetowego oraz redagowania tekstu w nowych mediach.

Absolwenci specjalizacji dziennikarskiej są przygotowani do podjęcia pracy w zawodzie dziennikarza w redakcjach mediów tradycyjnych i internetowych ogólnych oraz specjalistycznych, zarówno na szczeblu lokalnym, jak i ogólnokrajowym.

 • Public relations i branding

Specjalizacja oferuje studentom profesjonalne przygotowanie w zakresie różnych form PR-owych i brandingowych. Przybliża strategie komunikacyjne marki oraz specyfikę zachowań konsumenckich. Zaznajamia z narzędziami i technikami promowania marki i firmy w social media. Uczy metod badania wizerunku, redagowania tekstów promocyjnych i tworzenia spójnych systemów identyfikacyjnych. Kształci umiejętność komunikowania w sytuacji kryzysowej. Kładzie nacisk na komunikację interpersonalną i niewerbalną.

Absolwenci specjalizacji są przygotowani do podjęcia pracy w agencjach PR-owych i reklamowych, biurach marketingowych, na stanowisku brand managera, specjalisty ds. planowania i zakupu mediów, biurach rzecznika prasowego i wielu innych miejscach, w których projektuje się i wykonuje zadania związane z szeroko pojętą komunikacją z otoczeniem.

Wyboru specjalizacji kandydaci dokonują w dniu rozmowy kwalifi­ka­cyjnej.

Główne przedmioty

 • Filozofia mediów
 • Projektowanie komunikacji
 • Dziennikarstwo konwergencyjne
 • Teoria newsa
 • Pragmatyka językowa
 • Komunikacja międzykulturowa
 • Sztuka pisania
 • Kreowanie wizerunku
 • Debaty i wystąpienia publiczne

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje umożliwiające mu podjęcie pracy w wyspecjalizowanych zawodach związanych z kulturą medialną. Potrafi samodzielnie projektować i realizować przekazy medialne oraz projekty promocyjne z użyciem narzędzi cyfrowych. Ma doświadczenie w zakresie formułowania krytycznych sądów, publicznego zabierania głosu, dyskutowania i argumentowania. Jest przygotowany do kierowania zespołami pracowników instytucji medialnych i okołomedialnych. Ponadto może prowadzić działalność krytyczną i edukacyjną w zakresie mediów oraz kreować i nadzorować działania z obszaru public relations i promocji.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów III stopnia oraz prac badawczych związanych z naukami o komunikacji społecznej i mediach.

Zasady przyjęć

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się, co najmniej 30 osób.

Przyjęcie następuje na podstawie złożenia wymaganych dokumentów oraz rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej predyspozycje do studiowania na kierunku.

Kandydat na studia drugiego stopnia powinien posiadać dyplom licencjata lub dyplom magisterski dowolnego kierunku oraz mieć ugruntowaną podstawową wiedzę z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Ponadto student planujący rozpocząć kształcenie na kierunku powinien znać podstawową terminologię związaną z działalnością mediów, pracą dziennikarza oraz szeroko pojętą komunikacją, orientować się w bieżących wydarzeniach życia publicznego w Polsce (społecznych, politycznych, kulturalnych, sportowych itp.) i najważniejszych wydarzeniach na świecie. Powinien znać główne tematy aktualnych przekazów medialnych, a także umieć wyrażać opinie oraz dyskutować na temat zagadnień związanych z funkcjonowaniem mediów i komunikacją medialną. Od kandydata oczekuje się również staranności i dojrzałości językowej.

Co dalej?

Kontakt dla kandydata

E-mail: filolog@uni.lodz.pl

Telefon: (42) 665 51 06

Dane wydziału i lokalizacja

Wydział Filologiczny

Pomorska 171/173 90-236 Łódź

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityka prywatności