KIERUNEK: FILOLOGIA GERMAŃSKA

Opis studiów

Studiujący na kierunku FILOLOGIA GERMAŃSKA poznają język niemiecki oraz kulturę i literaturę krajów niemieckojęzycznych. Naukę języka niemieckiego można zacząć od podstaw lub od poziomu średniozaawansowanego. Wszyscy studenci zaczynają od I semestru naukę języka obcego (poziom zaawansowany lub podstawowy jako lektorat). Po II semestrze studiujący kontynuują naukę języka niemieckiego od poziomu średniozaawansowanego ze specjalizacją językoznawczo-literaturoznawczą lub wybierają specjalność z drugim językiem obcym.

Specjalności

 • Filologia germańska od poziomu średniozaawansowanego ze specjalizacją językoznawczo-literaturoznawczą (bez specjalności językowej) Filologia germańska od poziomu średniozaawansowanego z drugim językiem obcym zaawansowanym: jęz. angielski
 • Filologia germańska od poziomu średniozaawansowanego z drugim językiem obcym: jęz. hiszpański, francuski, włoski [Wyboru specjalności językowej studiujący dokonują po II semestrze nauki].
 • Filologia germańska od podstaw z drugim językiem obcym zaawansowanym: jęz. angielski.
 • Filologia germańska od podstaw z drugim językiem obcym od podstaw: jęz. hiszpański, francuski, włoski [Wyboru specjalności językowej studiujący dokonują po II semestrze nauki].

Studiujący na kierunku FILOLOGIA GERMAŃSKA zdobywają umiejętności językowe na poziomie C1 i C1+ dla języka niemieckiego (w zależności od poziomu wyjściowego) oraz w zależności od wybranej specjalności językowej B1/B2 dla drugiego języka obcego uczonego od podstaw i B2+/C1 dla języka angielskiego.

Specjalność językowa daję dobrą znajomość dwóch języków obcych. Studenci zdobywają ponadto wiedzę i umiejętności z zakresu kultury, literatury i gramatyki języka niemieckiego oraz drugiego języka obcego w stopniu podstawowym. Daje to kompetencje poszukiwane na rynku pracy, szczególnie w dużych firmach, współpracujących z partnerami zagranicznymi, w sektorze kultury, instytucjach samorządowych etc.

Specjalizacja językoznawczo-literaturoznawcza pozwala pogłębić wiedzę i umiejętności w zakresie dwóch dyscyplin naukowych: językoznawstwa i literaturoznawstwa będąc bardzo dobrą podstawą do pracy w mediach i instytucjach kultury oraz placówkach administracji

Główne przedmioty

 • praktyczna nauka języka niemieckiego (sprawności zintegrowane: mówienie, pisanie, rozumienie tekstu pisanego i słuchanego), gramatyka praktyczna, fonetyka
 • moduł językoznawczy: gramatyka opisowa jęz. niemieckiego, językoznawstwo niemieckie, retoryka
 • moduł kulturoznawczy: kultura (w tym historia mediów), historia i literatura krajów niemieckiego obszaru językowego
 • tłumaczenia i stylistyka
 • blok specjalizacyjny językoznawczy dla studiujących filologię germańską od poziomy średniozaawansowanego bez specjalności językowej: min. gramatyka kontrastywna, komunikacja biznesowa, języki specjalistyczne.
 • blok specjalizacyjny kulturoznawczy dla studiujących filologię germańską od poziomy średniozaawansowanego bez specjalności językowej: min. media krajów n.o.j, historia i kultura Niemców i Żydów w Łodzi, trening interkulturowy
 • Zajęcia z modułów językoznawczego i kulturoznawczego dla studentów, którzy zaczynają naukę jęz. niemieckiego od podstaw, odbywają się I i II semestrze w jęz. polskim, w następnych semestrach w jęz. polskim i niemieckim (bilingwalnie).

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów I stopnia na kierunku FILOLOGIA GERMAŃSKA osiąga w zależności od poziomu wyjściowego dobrą lub bardzo dobrą znajomość języka niemieckiego: na poziomie C1 lub C1+ według Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego. Ma ponadto dobrą znajomość kultury i życia społecznego oraz politycznego krajów niemieckiego obszaru językowego (Niemiec, Austrii i Szwajcarii). Wiedza i umiejętności pozwalają po ukończeniu studiów i uzyskaniu tytułu licencjata podjęcie pracy w instytucjach i firmach, które wymagają znajomości języka niemieckiego oraz znajomości specyfiki krajów niemieckojęzycznych.

Zasady przyjęć

Kategoria przedmiotu Przedmioty
1 maksymalnie jeden (wymagany)

język niemiecki (albo inny język obcy)

2 maksymalnie jeden (wymagany)

język polski (albo język rodzimy w przypadku matury obcojęzycznej, inny niż język wskazany w punkcie 1)

3 maksymalnie dwa (nie wymagane)

historia, WOS, język łaciński i kultura antyczna, filozofia, drugi język obcy, geografia

Język niemiecki od podstaw lub zaawansowany. 

Wstępna deklaracja wyboru drugiego języka w momencie składania dokumentów.

Zasady przeliczania punktacji uzyskanej na maturze

Kategoria przedmiotu Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Poziom dwujęzyczny w przypadku języka obcego
1
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
1,5 4 5 (dla neofilologii x7)
2
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
1 3 3,75
3
do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z przedmiotów
Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność
0,5 1 1,25

Co dalej?

Kontakt dla kandydata

E-mail: filolog@uni.lodz.pl

Telefon: (42) 665 51 06

Dane wydziału i lokalizacja

Wydział Filologiczny

Pomorska 171/173 90-236 Łódź

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityka prywatności