KIERUNEK: ARCHEOLOGIA

Opis studiów

ARCHEOLOGIA to dyscyplina nauki zajmująca się wieloaspektowym poznawaniem kultury ludzkiej poprzez badania jej reliktów, zarówno tych najdawniejszych, jak i współczesnych.

Warsztat naukowy archeologii opiera na badaniach terenowych oraz pracy z zabytkami. ARCHEOLOGIA to najbardziej dosłowna i namacalna forma podróży w czasie. Poznając materialne przejawy działalności człowieka, odczytujemy jej kulturowy i historyczny kontekst. Stajemy się ludźmi świadomymi przeszłości, co pozwala nam lepiej rozumieć teraźniejszość i przewidywać przyszłość.

Zasadnicze cele kształcenia to:

 • pogłębienie i poszerzenie wiedzy dotyczącej materialnych korelatów kultury społeczności pradziejowych, średniowiecznych i wczesnonowożytnych z terenów Polski;
 • przekazanie podstawowej wiedzy dotyczącej chronologii i charakterystyki kultur archeologicznych z terenów Europy Środkowej;
 • wykształcenie umiejętności samodzielnego kierowania badaniami archeologicznymi (szczególnie: wykopaliskowymi);
 • nabycie zdolności wykonania samodzielnej kwerendy i analizy krytycznej danych źródłowych;
 • wykształcenie umiejętności formułowania i testowania hipotez dotyczących przeszłości.

Wymagane kompetencje kandydatów na studia: dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich wszystkich kierunków.

Zakończeniem tego etapu studiów jest napisanie pracy magisterskiej i złożenie egzaminu magisterskiego, po którym otrzymuje się dyplom magistra.

 

Główne przedmioty

 • Historia i metodologia archeologii
 • Wstęp do religioznawstwa społeczności pradziejowych
 • Etyka zawodowa
 • Przestępstwa przeciwko zabytkom archeologicznym
 • Metodyka archeologicznych badań nieinwazyjnych
 • Analityka ceramiki pradziejowej
 • Metodyka badań stanowisk pradziejowych
 • Metodyka badań stanowisk archeologii historycznej
 • Geologia, geomorfologia i gleboznawstwo dla archeologów
 • Zarządzanie dziedzictwem archeologicznym w Polsce
 • Firma archeologiczna w praktyce
 • Badania archeologiczno-architektoniczne
 • Archeologia współczesnych konfliktów zbrojnych
 • Muzeologia
 • Turystyka archeologiczna i popularyzacja archeologii
 • Archeologia Polski Środkowej
 • Ćwiczenia terenowe
 • Praktyki zawodowe

Sylwetka absolwenta

Absolwenci studiów magisterskich z ARCHEOLOGII cechują się rozbudowanymi zainteresowaniami i zdolnością rozwiązywania złożonych problemów, co sprawia, że dobrze odnajdują się na współczesnym rynku pracy.

Absolwenci zatrudniani są w:

 • ekspedycjach archeologicznych (na kierowniczych stanowiskach);
 • placówkach muzealnych;
 • ośrodkach kultury;
 • naukowych instytucjach badawczych i dydaktycznych;
 • służbach konserwatorskich;
 • jednostkach zwalczających przestępstwa przeciw dziedzictwu archeologicznemu;
 • firmach archeologicznych pracujących przy inwestycjach,
 • stowarzyszeniach i fundacjach zajmujących się rekonstrukcją historyczną i animacją.

Ponadto dysponują tzw. kompetencjami miękkimi, ułatwiającymi pracę w zespole i nawiązywanie kontaktów międzyludzkich. To, w połączeniu z wykształceniem humanistycznym, zwiększa możliwości rozwoju kariery zawodowej w mediach, agencjach turystycznych i marketingowych.

Po odbyciu niezbędnej praktyki zawodowej absolwenci studiów magisterskich z archeologii mogą samodzielnie prowadzić badania archeologiczne.

Zasady przyjęć

Dla absolwentów studiów licencjackich/inżynierskich/magisterskich wszystkich kierunków.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów.

Co dalej?

Kontakt dla kandydata

E-mail: rekrutacja-filhist@uni.lodz.pl

Telefon: (42) 635 61 64

Dane wydziału i lokalizacja

Wydział Filozoficzno-Historyczny

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityka prywatności