KIERUNEK: EKONOMIA

Opis studiów

Studia drugiego stopnia na kierunku EKONOMIA pozwalają na zdobycie zaawansowanej wiedzy ekonomicznej na temat zjawisk i problemów gospodarowania w skali mikro- i makroekonomicznej oraz umiejętności w zakresie analizy ekonomicznej oraz podejmowania decyzji. Program studiów składa się z modułów przedmiotów ekonomicznych, a także przedmiotów pozaekonomicznych istotnych z punktu widzenia zrozumienia zagadnień ekonomicznych. Studenci pozyskują pogłębioną wiedzę z zakresu teorii ekonomii, praktyki życia gospodarczego oraz metod analitycznych wykorzystywanych w badaniach nad gospodarką.

Dzięki znacznej liczbie zajęć interakcyjnych studenci są w stanie rozwinąć swoje umiejętności praktyczne w zakresie wykorzystania zdobytej wiedzy do rozwiązywania rzeczywistych problemów. W trakcie studiów szczególny nacisk kładziony jest na dbałość o precyzję badawczą oraz na kształtowanie odpowiednich postaw etycznych. Rozwijane są również kompetencje społeczne związane z pracą w grupach oraz zarządzaniem projektami badawczymi.

Biorąc pod uwagę fakt iż w miarę rozwoju życia gospodarczego rośnie zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu ekonomii, celem studiów drugiego stopnia jest wykształcenie absolwentów dostosowanych do współczesnych wymogów rynku pracy. Są to osoby, które potrafią prowadzić samodzielnie badania, podejmować decyzje istotne dla funkcjonowania przedsiębiorstw oraz decyzje strategiczne w instytucjach publicznych.

Ukończenie studiów na tym kierunku zapewnia wiedzę i kompetencje pozwalające znaleźć ciekawe zatrudnienie niemal w każdej instytucji i sferze życia społecznego.

Kierunek otrzymał:

 • ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej w kategorii Umiędzynarodowienie;
 • certyfikat akredytacyjny i Znak Jakości „Studia z Przyszłością” przyznany przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego i Agencję PRC;
 • certyfikat akredytacyjny International Accreditation Council for Business Education (Ekonomia - studia w języku angielskim).

Specjalności

W ramach studiów drugiego stopnia na kierunku oferowanych jest pięć specjalności:

 • Gospodarka cyrkularna – specjalność ta umożliwia studentom zdobycie wiedzy i umiejętności związanych z rozumieniem oraz wdrażaniem modelu zrównoważonego rozwoju gospodarczego, jak również przygotowuje ich do pracy w organizacjach ochrony środowiska;
 • Inwestycje kapitałowe – studenci tej specjalności otrzymują wiedzę i umiejętności związane z analizą rynków kapitałowych i oceną inwestycji oraz uczą się wykorzystania narzędzi odpowiednich do przeprowadzania takich analiz;
 • Kierowanie małą i średnią firmą – specjalność ta umożliwia studentom zdobycie wiedzy na temat formalno-prawnych i ekonomicznych uwarunkowań prowadzenia działalności oraz nabycie umiejętności związanych z prowadzeniem firmy;
 • Kreowanie kompetencji menedżerskich – studenci tej specjalności zdobywają wiedzę i umiejętności potrzebne do pełnienia funkcji kierowniczo-menedżerskich, do kierowania zespołem, a także do podejmowania strategicznych decyzji biznesowych;
 • Zaawansowana analiza ekonomiczna – specjalność ta dostarcza wiedzy i umiejętności koniecznych dla prowadzenia prac badawczych oraz uczy dobierać i wykorzystywać właściwe narzędzia dla analizy procesów na poszczególnych rynkach.

Główne przedmioty

 • Mikroekonomia zaawansowana
 • Makroekonomia zaawansowana
 • Historia myśli ekonomicznej
 • Ekonomia rozwoju
 • Ekonomia międzynarodowa
 • Rynek Kapitałowy
 • Ekonometria i prognozowanie

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów II stopnia może podjąć pracę:

 • w charakterze specjalisty w przedsiębiorstwach przemysłowych, handlowych i usługowych, administracji publicznej (centralnej i lokalnej);
 • na stanowiskach: specjalisty do spraw ekonomicznych i zarządzania, doradcy finansowego i inwestycyjnego, analityka biznesowego, specjalisty do spraw sprzedaży i marketingu czy ekonomisty;
 • w organizacjach non - profit.

Biegła znajomość przynajmniej jednego języka obcego umożliwia podjęcie zatrudnienia zarówno w kraju, jak i za granicą. Absolwent przygotowany jest również do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

Zasady przyjęć

Dla absolwentów studiów (licencjackich/inżynierskich/magisterskich) wszystkich kierunków.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń - na podstawie średniej ocen z toku studiów.

Co dalej?

Kontakt dla kandydata

E-mail: rekrutes@uni.lodz.pl

Telefon: (42) 635 51 32

Dane wydziału i lokalizacja

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

POW 3/5 90-255 Łódź

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityka prywatności