KIERUNEK: FILOLOGIA GERMAŃSKA

Opis studiów

Zasadnicze cele kształcenia:

 • Wykształcenie umiejętności językowych do poziomu min. C2 znajomości języka niemieckiego;
 • Wykształcenie umiejętności translatorskich;
 • Wykształcenie umiejętności tworzenia tekstów użytkowych oraz prostych tekstów naukowych w języku niemieckim i polskim oraz wyczerpujących wystąpień ustnych;
 • Wykształcenie umiejętności interpretacji tekstów oraz innych wytworów kultury;
 • Wykształcenie umiejętności merytorycznego argumentowania w języku polskim oraz niemieckim;
 • Wykształcenie pogłębionych kompetencji interkulturowych, komunikacyjnych, społecznych, interpersonalnych, które predysponują do pracy w sektorze kultury, oświaty, mediów, biurach tłumaczy;
 • Przekazanie uporządkowanej i pogłębionej wiedzy  z zakresu dyscypliny naukowej, odpowiadającej wybranej specjalizacji.

Specjalności

Po 2. semestrze studenci FILOLOGII GERMAŃSKIEJ II stopnia mogą wybrać następujące specjalności:

FILOLOGIA GERMAŃSKA Z DRUGIM JĘZYKIEM OBCYM (angielski, francuski, włoski, hiszpański)

 • podstawowa wiedza na temat wybranych zagadnień kultury, literatury i struktury języka danego obszaru językowego;
 • znajomość drugiego języka obcego na poziomie min. B2 plus wg ESOK (dla angielskiego C1).

LINGWISTYKA DLA BIZNESU

 • pogłębiona wiedza z zakresu językoznawstwa ogólnego i stosowanego dotycząca w szczególności wybranych zagadnień pracy magisterskiej;
 • pogłębiona wiedza z zakresu przekładoznawstwa (w tym najważniejszych paradygmatów i teorii przekładoznawczych ze szczególnym uwzględnieniem problematyki przekładu specjalistycznego z zakresu biznesu, prawa i ekonomii, terminografii o zarządzania terminologią).

TŁUMACZENIA I PRZEKŁAD

NAUCZYCIELSKA

 • szczegółowa i uporządkowana wiedza z zakresu pedagogiki, psychologii i glottodydaktyki;
 • wiedza z zakresu organizacji, planowania, przeprowadzania i ewaluowania procesu nauczania i uczenia się języka obcego na wybranym etapie edukacyjnym.

Od 1. semestru studenci wybierają jedną z 2 specjalizacji magisterskich: lingwistyczną lub literaturoznawczo-kulturoznawczą.

Specjalizacja lingwistyczna:

 • pogłębiona wiedza z zakresu metod opisu języka niemieckiego;
 • umiejętność standardowej analizy różnych płąszczyzn języka (fonetycznej, morfologicznej, składniowej, tekstowej, pragmatyczno-stylistycznej).

Specjalizacja literaturoznawczo-kulturoznawcza:

 • wiedza z zakresu historii literatury niemieckiej i teorii literatury, w szczególności literatury współczesnej, a także mediewistyki;
 • umiejętność wykorzystania wiedzy z zakresu historii literatury w tłumaczeniach literackich oraz w pracy organizacyjnej w placówkach oświatowych i kulturalnych i mediach.
 • pogłębiona wiedza o wybranych zagadnieniach literatury współczesnej, kultury, historii niemieckojęzycznej;
 • umiejętność wykorzystania wiedzy z zakresu historii kultury w tłumaczeniach tekstów z tej dziedziny oraz w pracy organizacyjnej w placówkach oświatowych i kulturalnych i mediach.

Główne przedmioty

 • Praktyczna nauka języka niemieckiego
 • Trening interkulturowy
 • Pisanie tekstów naukowych
 • Tłumaczenia pisemne i ustne
 • Twórcze pisanie
 • Dla specjalności: praktyczna nauka drugiego języka obcego, język specjalistyczny lub tłumaczenia
 • Dla specjalizacji: literatura współczesna, historia współczesna, wstęp do mediewistyki, wstęp do politologii, gramatyka historyczna, modele opisu języka, media w procesie dydaktycznym

Sylwetka absolwenta

Po FILOLOGII GERMAŃSKIEJ II stopnia absolwent może znaleźć zatrudnienie jako:

 • nauczyciel (jednego, ewentualnie dwóch przedmiotów) we wszystkich typach szkół (w przypadku ukończenia modułu nauczycielskiego);
 • pracownik wyższej uczelni (po doktoracie);
 • tłumacz o zaawansowanych umiejętnościach (konsekutywny i symultaniczny);
 • tłumacz tekstów fachowych;
 • po zdobyciu dodatkowych kwalifikacji dziennikarz, specjalista do spraw krajów niemieckojęzycznych;
 • ekspert do spraw niemieckich w różnych instytucjach: przede wszystkim kulturalnych, po zdobyciu dodatkowych kwalifikacji także gospodarczych lub politycznych;
 • wykwalifikowany pracownik szeroko pojętego sektora kultury i mediów

Absolwent  specjalności z drugim językiem obcym (hiszpański, włoski, francuski, angielski) posiada dodatkowe kompetencje:

  • ma bardzo dobrą znajomość drugiego języka obcego na poziomie min. B2 + plus (dla angielskiego C1 +)
  • ma podstawową wiedzę na temat wybranych zagadnień kultury, literatury i struktury języka drugiego obszaru językowego;
  • ma podstawowe umiejętności w zakresie tłumaczeń z języka obcego na język polski.

Zasady przyjęć

Dla absolwentów wszystkich kierunków studiów: rekrutacja na podstawie posiadanego tytułu licencjata, magistra, magistra inżyniera, inżyniera. W przypadku absolwentów innych kierunków niż Filologia germańska lub kierunków pokrewnych (Niemcoznawstwo, Dziennikarstwo międzynarodowe z językiem niemieckim, Lingwistyka dla biznesu z językiem niemieckim, Lingwiztyka stosowana z językiem niemieckim, itp.) wymagany certyfikat o znajomości języka niemieckiego na poziomie C1. Kandydaci nieposiadający certyfikatu zobowiązani są do przystąpienia i zdania egzaminu pisemnego z języka niemieckiego na tym poziomie.

W przypadku zbyt dużej liczby kandydatów o przyjęciu decyduje konkurs dyplomów.

Wymagania wstępne, oczekiwane kompetencje kandydata:

Znajomość języka niemieckiego na poziomie min. B2 / C1; podstawowa wiedza z zakresu dyscypliny naukowej odpowiadającej wybranej specjalizacji magisterskiej (na poziomie licencjata filologii germańskiej), podstawowa orientacja w niemieckim życiu kulturalnym, podstawowa wiedza o strukturze języka niemieckiego.

 

Co dalej?

Kontakt dla kandydata

E-mail: filolog@uni.lodz.pl

Telefon: (42) 665 51 06

Dane wydziału i lokalizacja

Wydział Filologiczny

Pomorska 171/173 90-236 Łódź

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityka prywatności