KIERUNEK: FILOLOGIA POLSKA

Opis studiów

FILOLOGIA POLSKA to kierunek zapewniający studentom uzyskanie rzetelnej i uporządkowanej wiedzy o języku polskim oraz literaturze i kulturze polskiej. Studia na tym kierunku umożliwiają rozpoczęcie kariery zawodowej w różnych sektorach rynku pracy, np. w szkolnictwie, w mediach, redakcjach, w wydawnictwach, instytucjach kultury oraz wszędzie tam, gdzie należy wykazać się umiejętnością formułowania wypowiedzi w mowie i piśmie, wysokimi kompetencjami językowymi (np. w jednostkach do spraw kontaktów z klientami, w działach promocji biur, urzędów, banków), a także znajomością literatury oraz umiejętnością interpretacji tekstu literackiego.

Specjalności

Program nauczycielski daje kwalifikacje do nauczania języka polskiego po ukończeniu studiów filologii polskiej I i II stopnia.

Nauczanie języka polskiego jako obcego przygotowuje do pracy lektora języka polskiego w ośrodkach akademickich za granicą, w szkołach językowych oraz polskich i zagranicznych instytucjach kształcących obcokrajowców

Edytorstwo tekstów literackich i użytkowych przygotowuje do podjęcia pracy w wydawnictwach, redakcjach czasopism i gazet oraz agencjach reklamowych; daje wiedzę z zakresu krytyki tekstu, typografii, technicznego opracowania tekstów i komputerowego składu tekstu oraz pracy redaktora technicznego

Komunikowanie publiczne przygotowuje do pracy w zawodach wymagających tworzenia poprawnych i skutecznych wypowiedzi w mowie i piśmie: pracy w mediach, administracji publicznej, działach promocji i reklamy; daje wiedzę z zakresu kreatywności językowej, technik autoprezentacji i kreowania wizerunku, kształtowania relacji społecznych i technik public relations, negocjacji, konstruowania przekazów reklamowych, redagowania tekstów wystąpień publicznych

Publicystyka kulturalna i krytyka artystyczna przygotowuje do pracy w instytucjach kultury, wydawnictwach, redakcjach czasopism itp., gdzie można wykazać się umiejętnością samodzielnego uprawiania krytyki literackiej, redagowania tekstów o kulturze i sztuce, uczestniczenia w dyskusjach dotyczących kultury (i ich moderowania), podejmowania inicjatyw kulturalnych, animowania i promowania w przestrzeni społecznej wydarzeń o charakterze kulturotwórczym

Główne przedmioty

 • Wiedza o współczesnym języku polskim
 • Warsztaty stylistyczno-redakcyjne
 • Analiza i interpretacja dzieła literackiego
 • Poetyka i retoryka
 • Literatura polska epok dawnych
 • Literatura polska XIX wieku
 • Literatura polska XX w.
 • Współczesne życie literackie
 • Wiedza o historycznym rozwoju polszczyzny
 • Terytorialne odmiany polszczyzny
 • Kultura języka polskiego
 • Teoria literatury
 • Stylistyczne odmiany polszczyzny
 • Językoznawstwo ogólne
 • Pragmatyka językowa
 • Współczesne zjawiska kultury
 • Literatura jako sztuka użytkowa

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów FILOLOGII POLSKIEJ I stopnia posiada ogólne wykształcenie humanistyczne oraz uporządkowaną podstawową wiedzę o historii literatury polskiej, literaturze i kulturze współczesnej oraz o strukturze języka polskiego i jej historycznych uwarunkowaniach. Opanował na poziomie podstawowym język specjalistyczny w dziedzinie literaturoznawstwa i językoznawstwa. Ma podstawowe umiejętności filologiczne w zakresie analizy i interpretacji tekstu. Umie sprawnie formułować wypowiedzi mówione i pisane w języku polskim oraz redagować i korygować teksty w języku polskim zgodnie z zasadami poprawnego stylu i kultury języka. Potrafi poszerzać swoją wiedzę, gromadzić i przetwarzać informacje, formułować na ich podstawie wnioski oraz krytycznie oceniać ich przydatność do rozwiązywania problemów zawodowych. Zna język obcy na poziomie B2. Jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.

Absolwent studiów I stopnia FILOLOGII POLSKIEJ ukończył co najmniej jedną specjalizację zawodową, dającą uprawnienia nauczycielskie/lektorskie, lub aplikacyjną, przygotowującą do pracy w instytucjach kultury, placówkach edukacyjnych, mediach i urzędach.

Zasady przyjęć

Kategoria przedmiotu Przedmioty
1 maksymalnie jeden (wymagany)

język polski

2 maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

3 maksymalnie dwa (nie wymagane)

historia, historia sztuki, historia muzyki, wiedza o społeczeństwie, język łaciński i kultura antyczna, filozofia, matematyka

Zasady przeliczania punktacji uzyskanej na maturze

Kategoria przedmiotu Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Poziom dwujęzyczny w przypadku języka obcego
1
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
1,5 4 5 (dla neofilologii x7)
2
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
1 3 3,75
3
do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z przedmiotów
Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność
0,5 1 1,25

Co dalej?

Kontakt dla kandydata

E-mail: filolog@uni.lodz.pl

Telefon: (42) 665 51 06

Dane wydziału i lokalizacja

Wydział Filologiczny

Pomorska 171/173 90-236 Łódź

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityka prywatności