KIERUNEK: NOWE MEDIA I KULTURA CYFROWA

Opis studiów

Studia na kierunku NOWE MEDIA I KULTURA CYFROWA pozwalają na uzyskanie wiedzy z zakresu współczesnej kultury rozwijającej się na fundamencie technologii cyfrowych, w szczególności:  historii i teorii mediów, teorii komunikowania, kultury uczestnictwa, Internetu i mediów społecznych, historii i teorii i gier komputerowych, sztuki nowych mediów, przemysłów kreatywnych.

Zajęcia praktyczne kształcą umiejętności pracy w środowiskach cyfrowych (posługiwanie się wybranymi narzędziami informatycznymi, projektowanie stron internetowych, publikowanie w Sieci), krytyki sztuki, przygotowywania wystaw sztuki nowych mediów, analizy, krytyki i projektowania reguł gier komputerowych, organizacji i animacji kultury.

Studenci nabywają także podstawowej wiedzy w zakresie filozofii, teorii kultury i wiedzy o sztuce oraz poetyki filmu.

Istotnym aspektem programu kształcenia jest możliwość wyboru specjalizacji (Gry komputerowe; Media społeczne lub Sztuka nowych mediów) oraz różnych przedmiotów fakultatywnych, pozwalających na rozszerzanie i uzupełnianie wiedzy. Studenci mają możliwość tworzenia własnych ścieżek kształcenia, odpowiadających ich zainteresowaniom oraz planom zawodowym.

Specjalności

 • Gry komputerowe
 • Media społeczne
 • Sztuka nowych mediów

Główne przedmioty

Ogólne:

 • Podstawowe pojęcia nowych mediów;
 • Historia mediów;
 • Estetyka nowych mediów;
 • Wprowadzenie do cyberkultury;
 • Publikowanie w Internecie;
 • Historia i rodzaje gier komputerowych;
 • Sztuka nowych mediów – teorie i praktyki;
 • Organizacja i zarządzanie kulturą w dobie nowych mediów

Specjalizacja Gry komputerowe:

 • Poetyka gier wideo;
 • Gamifikacja;
 • Projektowanie reguł gier

Specjalizacja Media społeczne:

 • Analiza praktyk komunikacyjnych w mediach społecznych;
 • Reklama i marketing cyfrowy;
 • Przemysły kreatywne i zarządzanie projektami

Specjalizacja Sztuka nowych mediów:

 • Analiza i krytyka sztuki nowych mediów;
 • Praktyki kuratorskie w sztuce nowych mediów;
 • Nowe media w sztukach performatywnych

Sylwetka absolwenta

Absolwenci kierunku posiadają kompetencje z zakresu nowych mediów w ujęciu technologicznym, komunikacyjnym, społecznym i estetycznym. Wiedza i umiejętności z zakresu mediów społecznych, gier komputerowych i sztuki nowych mediów daje im możliwość realizacji projektów związanych z tymi obszarami kultury. Są przygotowani do pracy w instytucjach kultury i przemysłach kreatywnych (np. muzea, galerie, redakcje czasopism i mediów elektronicznych, studia produkujące gry wideo, agencje reklamowe i PR).

Absolwenci są również przygotowani do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia (magisterskich).

Zasady przyjęć

Kategoria przedmiotu Przedmioty
1 maksymalnie jeden (wymagany)

język polski (albo rodzimy w przypadku matury obcojęzycznej)

2 maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

3 maksymalnie dwa (nie wymagane)

filozofia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, wiedza o społeczeństwie

Zasady przeliczania punktacji uzyskanej na maturze

Kategoria przedmiotu Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Poziom dwujęzyczny w przypadku języka obcego
1
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
1,5 4 5 (dla neofilologii x7)
2
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
1 3 3,75
3
do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z przedmiotów
Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność
0,5 1 1,25

Co dalej?

Kontakt dla kandydata

E-mail: filolog@uni.lodz.pl

Telefon: (42) 665 51 06

Dane wydziału i lokalizacja

Wydział Filologiczny

Pomorska 171/173 90-236 Łódź

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityka prywatności