KIERUNEK: PRODUKCJA TEATRALNA I ORGANIZACJA WIDOWISK

Opis studiów

Pierwsze studia na polskich uczelniach wyższych o profilu praktycznym poświęcone przygotowaniu do zawodu producenta teatralnego, organizatora widowisk i wydarzeń o charakterze artystycznym i społecznym. Program kształcenia realizowany jest w ścisłej współpracy z instytucjami kultury i kładzie silny nacisk na rozwój indywidualnych zdolności oraz zainteresowań studentów. Z tego względu znaczna część zajęć ma charakter warsztatowy i ukierunkowana jest na wykształcenie u studenta/ki umiejętności planowania, organizowania i tworzenia widowisk, przygotowywania budżetu produkcji, oceny usług w sektorze kultury etc. Podstawę dla wykształcenia tych umiejętności praktycznych stanowi wiedza z zakresu nauk o sztuce, nauk o kulturze i religii oraz nauk o zarządzaniu i jakości.

Studenci odbywają praktyki zawodowe m.in. w  teatrach, stowarzyszeniach, fundacjach i agencjach artystycznych, a także organizują własne wydarzenia, mając możliwość zdobywania praktycznych doświadczeń.

Główne przedmioty

Przedmioty łączą się tematycznie w cztery bloki realizowane przez trzy lata studiów:

  • blok kulturoznawczy obejmuje m.in. kulturową historię nowoczesności, sztukę najnowszą, święta i festiwale w kulturze, przemiany praktyk artystycznych XX wieku;
  • blok teatrologiczny obejmuje m.in. historię teatru jako instytucji i przedsiębiorstwa, teatr najnowszy, teatr i widowiska kulturowe, edukację i animację teatralną;
  • blok organizacyjny obejmuje m.in. politykę kulturalną w Europie, łódzkie instytucje kultury – zagadnienia organizacyjno-produkcyjne w instytucjach kultury, finansowanie kultury w Polsce, marketing i PR w instytucjach kultury, zarządzanie kulturą i promocję sztuki;
  • blok warsztatowy obejmuje m.in. studio dźwięku, rozwój publiczności, techniki integracyjne i organizację pracy w zespole, stylistykę praktyczną i edycję tekstów, komunikację i wystąpienia publiczne.

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku PRODUKCJA TEATRALNA I ORGANIZACJA WIDOWISK posiada umiejętność analizowania zjawisk związanych z teatrem i widowiskami, festiwalami we wszystkich obszarach, w skali globalnej, narodowej, regionalnej i lokalnej oraz wiedzę potrzebną przy planowaniu, finansowaniu i zarządzaniu produkcją teatralną i organizacją różnego rodzaju wydarzeń artystycznych. Postrzega zjawiska związane z teatrem i widowiskami w perspektywie kulturoznawczej oraz zna zasady ekonomiczne i prawne leżące u podstaw organizacji i zarządzania współczesnymi instytucjami kultury.

Studia licencjackie na kierunku produkcja teatralna i organizacja widowisk przygotowują do pełnienia  w sposób profesjonalny obowiązków związanych z produkcją teatralną i organizacją widowisk. Wiedza i doświadczenie praktyczne zdobyte w trakcie studiów przygotowują absolwenta do pracy w teatrach, instytucjach kultury i stowarzyszeniach związanych z organizacją widowisk i koncertów, w działach kultury urzędów administracji różnego szczebla, agencjach artystycznych. Absolwent jest również przygotowany do podjęcia kształcenia  na studiach II stopnia (magisterskich).

Zasady przyjęć

Kategoria przedmiotu Przedmioty
1 maksymalnie jeden (wymagany)

język polski (albo rodzimy w przypadku matury obcojęzycznej)

2 maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

3 maksymalnie dwa (nie wymagane)

historia, historia sztuki, WOS, język łaciński i kultura antyczna, historia muzyki, wiedza o tańcu, filozofia

Rekrutacja na kierunek składa się z dwóch etapów. Pierwszy etap stanowi rozmowa kwalifikacyjna, podczas której sprawdza się motywację do podjęcia studiów dualnych oraz predyspozycje preferowane przez pracodawców. Niezaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej uniemożliwia przyjęcie na studia. W tym przypadku nie będą przeliczane na punkty wyniki ze świadectwa maturalnego. W drugim etapie rekrutacji brane są pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego.

60% – wyniki faktyczne egzaminu maturalnego (na podstawie złożenia wymaganych dokumentów)

40% – rozmowa kwalifikacyjna.

Zasady przeliczania punktacji uzyskanej na maturze

Kategoria przedmiotu Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Poziom dwujęzyczny w przypadku języka obcego
1
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
1,5 4 5 (dla neofilologii x7)
2
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
1 3 3,75
3
do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z przedmiotów
Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność
0,5 1 1,25

Co dalej?

Kontakt dla kandydata

E-mail: filolog@uni.lodz.pl

Telefon: (42) 665 51 06

Dane wydziału i lokalizacja

Wydział Filologiczny

Pomorska 171/173 90-236 Łódź

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityka prywatności