KIERUNEK: INFORMACJA W ŚRODOWISKU CYFROWYM

Opis studiów

Kierunek INFORMACJA W ŚRODOWISKU CYFROWYM powstał jako odpowiedź na zapotrzebowanie ze strony pracodawców na specjalistów w zakresie publikowania sieciowego, obsługi instytucji i firm z sektora informacyjnego prowadzących działalność wirtualną (internetowe księgarnie, wydawnictwa, biblioteki cyfrowe, repozytoria), a także na pracowników kompetentnych w zakresie tworzenia baz danych i zarządzania treścią elektroniczną. Studia na kierunku INFORMACJA W ŚRODOWISKU CYFROWYM kształcą oraz rozwijają umiejętności badawcze i profesjonalne niezwykle przydatne w społeczeństwie informacyjnym, w którym korzystanie z nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych stało się zjawiskiem powszechnym.

Specjalności

Zarządzanie informacją – dla osób preferujących w przyszłości pracę związaną z zarządzaniem procesami informacyjnymi w różnego typu instytucjach (publicznych i prywatnych).

Wirtualne instytucje książki – dla studentów preferujących w przyszłości pracę w instytucjach związanych z książką i jej obiegiem w systemach wirtualnych.

Główne przedmioty

  • Nauki o komunikowaniu
  • Wstęp do informatologii
  • Wyszukiwanie i ocena jakości informacji elektronicznej
  • Współczesny rynek medialny
  • Edytorstwo publikacji cyfrowych
  • Metody przetwarzania informacji
  • Projektowanie informacji w środowisku sieciowym
  • Zarządzanie wizerunkiem w Internecie
  • Cyberbezpieczeństwo i ochrona zasobów informacyjnych
  • Media społecznościowe w zarządzaniu instytucją

Sylwetka absolwenta

Absolwenci kierunku INFORMACJA W ŚRODOWISKU CYFROWYM są przygotowani  do rozpoczęcia kariery zawodowej w różnych typach instytucji i organizacji funkcjonujących, w mniejszym lub większym stopniu, w środowisku cyfrowym lub z wykorzystaniem elektronicznych form i źródeł informacji. 

Zasady przyjęć

Kategoria przedmiotu Przedmioty
1 maksymalnie jeden (wymagany)

język polski

2 maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy

3 maksymalnie dwa (nie wymagane)

drugi język obcy, historia, WOS, informatyka, matematyka

Zasady przeliczania punktacji uzyskanej na maturze

Kategoria przedmiotu Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Poziom dwujęzyczny w przypadku języka obcego
1
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
1,5 4 5 (dla neofilologii x7)
2
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
1 3 3,75
3
do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z przedmiotów
Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność
0,5 1 1,25

Co dalej?

Kontakt dla kandydata

E-mail: filolog@uni.lodz.pl

Telefon: (42) 665 51 06

Dane wydziału i lokalizacja

Wydział Filologiczny

Pomorska 171/173 90-236 Łódź

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityka prywatności