KIERUNEK: INFORMATYKA

Opis studiów

Studia pierwszego stopnia na kierunku INFORMATYKA na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego przeznaczone są dla wszystkich kandydatów zainteresowanych wykorzystaniem informatyki w przyszłej pracy zawodowej, zarówno w firmach, jak i urzędach czy instytucjach edukacyjnych. Ideą studiów na kierunku Informatyka pierwszego stopnia jest przekazywanie studentom wiedzy i umiejętności dotyczących podstawowych gałęzi współczesnej informatyki. Studia te gwarantują wykształcanie na poziomie ogólnoakademickim o dużym potencjale wykorzystania go w praktyce. Poza przygotowaniem matematycznym i solidnymi podstawami z programowania, algorytmiki, sieci komputerowych, baz danych i inżynierii oprogramowania, student uzyskuje też konkretne umiejętności na wybranej specjalności.

Celem kształcenia na kierunku INFORMATYKA I stopnia jest:

 • wykształcenie specjalistów posiadających gruntowną wiedzę i umiejętności z podstawowych dziedzin informatyki;
 • przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie technologii informatycznych, w tym algorytmiki, programowania, baz danych, systemów i sieci komputerowych, technologii internetowych oraz projektowania systemów informatycznych;
 • wykształcenie u absolwentów umiejętności analitycznego i syntetycznego myślenia, pozwalających na niestandardowe podejście do rozwiązywania różnych praktycznych problemów, wymagających stworzenia lub zaadaptowania technologii informatycznych;
 • wykształcenie umiejętności z nowożytnego języka obcego do poziomu B2;
 • przygotowanie absolwentów do samodzielnego rozwijania umiejętności zawodowych oraz do podjęcia studiów drugiego stopnia i studiów podyplomowych w różnych dziedzinach

 

Różnorodne formy zajęć, między innymi liczne zajęcia w laboratoriach komputerowych, pozwalają studentom na opanowanie różnych technik związanych z przetwarzaniem informacji. Szczególny nacisk w procesie kształcenia położony jest na rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, pracy zespołowej i korzystania z literatury przedmiotu.

 

Przewiduje się taką organizację studiów, aby studenci 3-go roku mieli możliwość odbywania jednego semestru w ramach programu ERASMUS na jednej z uczelni zagranicznych, z którymi Uniwersytet ma podpisane odpowiednie umowy.

 

Wydział Matematyki i Informatyki współpracuje m. in. z następującymi firmami: ABB, ACCENTURE, AEGON, ATOS, CERI, Comarch, Commerzbank, Citi, CMF, DBMS, ERICSSON, Focus Telecom, GFT, mBank, Transition Technologies. Część zajęć w toku studiów jest prowadzona przez specjalistów z tych firm.

 

Absolwenci tego kierunku są przygotowani do samodzielnego rozwijania umiejętności zawodowych oraz do podjęcia studiów drugiego stopnia i studiów podyplomowych na kierunku informatyka lub kierunkach pokrewnych.

Specjalności

Po pierwszym semestrze student wybiera jedną ze specjalności (wyjątek stanowią studia w języku angielskim – specjalność uruchamiana od pierwszego semestru):

 • SIECI KOMPUTEROWE I PRZETWARZANIE DANYCH (specjalność zostanie uruchomiona, gdy wybierze ją co najmniej 15 osób)

Celem kształcenia w ramach tej specjalności jest przygotowanie absolwenta do pracy na stanowiskach wymagających umiejętności projektowania i programowania systemów informatycznych, tworzenia baz danych i zarządzania nimi oraz konfigurowania i bezpiecznego utrzymywania systemów i sieci komputerowych.

 • GRAFIKA KOMPUTEROWA I PROJEKTOWANIE GIER (specjalność zostanie uruchomiona, gdy wybierze ją co najmniej 15 osób)

Celem kształcenia w ramach tej specjalności jest przygotowanie absolwenta do pracy na stanowiskach wymagających umiejętności z zakresu teorii gier, inżynierii oprogramowania, metod i algorytmów grafiki komputerowej stosowanych w grach komputerowych i symulacjach, procesów dynamicznych, projektowania i realizacji gier komputerowych.

 • INFORMATYKA OGÓLNA – bez ograniczeń minimalnej liczby miejsc.

Absolwent tej specjalności ma ogólną wiedzę i umiejętności z zakresu podstawowych technologii informatycznych, w tym algorytmiki, programowania, baz danych, systemów i sieci komputerowych, technologii internetowych oraz projektowania systemów informatycznych i umiejętność administrowania średniej wielkości systemami informatycznymi.

 • COMPUTER SCIENCE (informatyka ogólna - studia w języku angielskim) specjalność zostanie uruchomiona, gdy wybierze ją co najmniej 12 osób, wymagana znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym

Jest to odpowiednik informatyki ogólnej z zajęciami w języku angielskim. Dzięki temu absolwenci tej specjalności zyskają dodatkowy atut na rynku pracy.

Główne przedmioty

 • Podstawy logiki i teorii zbiorów
 • Środowisko pracy informatyka
 • Wstęp do informatyki
 • Wstęp do programowania I
 • Programowanie podstawowe
 • Programowanie i struktury danych
 • Programowanie obiektowe
 • Systemy operacyjne
 • Architektura systemów komputerowych
 • Algorytmy i złożoność
 • Zaawansowane algorytmy
 • Podstawy baz danych
 • Technologie sieciowe
 • Sukces na rynku pracy
 • Projekt zespołowy
 • Dodatkowo, w ramach poszczególnych specjalności realizowane są przedmioty:
 • SIECI KOMPUTEROWE I PRZETWARZANIE DANYCH: Teoretyczne podstawy informatyki, Metody numeryczne, Programowanie komponentowe, Projektowanie systemów bazodanowych, Bezpieczeństwo systemów komputerowych, Administrowanie systemami bazodanowymi, Zarządzanie infrastrukturą sieciową
 • GRAFIKA KOMPUTEROWA I PROJEKTOWANIE GIER: Projektowanie grafiki użytkowej, Geometria w grafice komputerowej, Grafika w serwisach internetowych, Grafika komputerowa, Modelowanie i animacja komputerowa, Programowanie gier

Sylwetka kandydata

Będąc absolwentem specjalności sieci komputerowe i przetwarzanie danych będziesz mógł zostać częścią ekscytującego świata nowych technologii, planując dalej swoją karierę jako: programista, administrator systemów informatycznych, administrator baz danych, webmaster, specjalista od zabezpieczeń systemów informatycznych. Będziesz też mógł pracować jako administrator sieci komputerowych, posiadający wiedzę teoretyczną z zakresu sposobu działania sieci, jak również umiejętności praktyczne związane z projektowaniem oraz tworzeniem sieci komputerowych.

 

Specjalność grafika komputerowa i projektowanie gier. Możesz w przyszłości pracować: w firmach programistycznych (projektowanie, implementacja i modyfikacja oprogramowania), w studiach graficznych i fotograficznych (tworzenie i obróbka obrazu), w przemyśle rozrywkowym (realistyczne gry komputerowe), przy produkcji filmowej i telewizyjnej (animacje komputerowe, efekty specjalne), przy projektowaniu stron internetowych (tworzenie szaty graficznej stron, tworzenie animacji, np. przy użyciu Macromedia Flash), w instytucjach naukowych (symulacje komputerowe).

Będąc absolwentem specjalności informatyka ogólna oraz computer science będziesz mógł być częścią ekscytującego świata nowych technologii, planując dalej swoją karierę jako: programista, administrator systemów informatycznych, administrator baz danych, webmaster, specjalista od zabezpieczeń systemów informatycznych.

Po uzyskaniu dodatkowych uprawnień pedagogicznych będziesz mógł również podjąć zawód nauczyciela informatyki. Dzięki studiom w języku angielskim łatwiej znajdziesz pracę w instytucjach międzynarodowych.

Zasady przyjęć

Kategoria przedmiotu Przedmioty
1 maksymalnie jeden (wymagany)

informatyka, matematyka

2 maksymalnie jeden (wymagany)

informatyka, matematyka, fizyka z astronomią, fizyka, język obcy nowożytny

3 maksymalnie dwa (nie wymagane)

informatyka, matematyka, fizyka z astronomią, fizyka, język obcy nowożytny, chemia

Wyboru specjalności Computer Science (Informatyka ogólna) kandydaci dokonują podczas rekrutacji.

Wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym.

Zasady przeliczania punktacji uzyskanej na maturze

Kategoria przedmiotu Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Poziom dwujęzyczny w przypadku języka obcego
1
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
1,5 4 5 (dla neofilologii x7)
2
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
1 3 3,75
3
do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z przedmiotów
Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność
0,5 1 1,25

Co dalej?

Kontakt dla kandydata

E-mail: rekrutacja@wmii.uni.lodz.pl

Telefon: (42) 635 59 55 (czynny w okresie rekrutacyjnym)

Dane wydziału i lokalizacja

Wydział Matematyki i Informatyki

Stefana Banacha 22 90-238 Łódź