KIERUNEK: PRAWO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Opis studiów

Kierunek studiów PRAWO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ma na celu dostarczenie wiedzy w zakresie uregulowań prawnych dotyczących struktury i funkcjonowania systemu ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej i w Polsce, praw i obowiązków administratorów danych osobowych oraz ich odpowiedzialności prawnej, a także uprawnień podmiotów danych osobowych. W konsekwencji umożliwia wykształcenie specjalistów dysponujących kompleksową wiedzą w zakresie prawa ochrony danych osobowych, mogących w szczególności pełnić funkcję inspektorów ochrony danych.

Główne przedmioty

I rok:

 • Konstytucyjne podstawy ochrony danych osobowych,
 • Wstęp do prawa ochrony danych osobowych,
 • Ustrój organów ochrony prawnej,
 • Międzynarodowe i unijne podstawy ochrony danych osobowych,
 • System prawa ochrony danych osobowych w Polsce,
 • Prawo ochrony dóbr osobistych, Z
 • asady przetwarzania danych osobowych.

II rok:

 • Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne,
 • Odpowiedzialność cywilna za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych,
 • Obowiązki administratora danych osobowych,
 • Prawo internetu,
 • Zabezpieczanie danych osobowych,
 • Dokumentacja z zakresu ochrony danych osobowych,
 • Postępowanie kontrolne PUODO.

Sylwetka kandydata

Celem kierunku jest przekazanie kompleksowej wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych, a tym samym wykształcenie kadry specjalistów dysponujących kompleksową wiedzą teoretyczną i umiejętnościami praktycznymi z zakresu prawa ochrony danych osobowych, którzy będą stanowić wsparcie dla administratorów danych osobowych i podmiotów przetwarzających, oraz będą przygotowani do profesjonalnej realizacji zadań inspektorów ochrony danych.

Zasady przyjęć

Dla absolwentów studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich – na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, a w przypadku przekroczenia limitu decyduje kolejność złożonych dokumentów.

Co dalej?

Kontakt dla kandydata

Kontakt do Podkomisji Rekrutacyjnej nr 1 dla studiów stacjonarnych:

E-mail: r_stacjonarne@wpia.uni.lodz.pl

Telefon: (42) 661 37 78 55 (czynny w okresie rekrutacyjnym)

 

Kontakt do Podkomisji Rekrutacyjnej nr 2 dla studiów niestacjonarnych:

E-mail: rekrutacjawpia@wpia.uni.lodz.pl (czynny w okresie rekrutacyjnym)

Telefon: (42) 663 97 71 55 (czynny w okresie rekrutacyjnym)

Dane wydziału i lokalizacja

Wydział Prawa i Administracji

Kopcińskiego 8/12 90-232 Łódź pok. 2.40

Kopcińskiego 8/12 90-232 Łódź pok. 2.40