Twoje badania, w zależności od skali i rodzaju, mogą uzyskać finansowanie krajowe lub zagraniczne. Sprawdź, gdzie możesz ubiegać sie o dodatkowe środki.

ŚRODKI KRAJOWE

Narodowe Centrum Nauki jest agencją wykonawczą powołaną do wspierania działalności naukowej w zakresie badań podstawowych, czyli prac empirycznych lub teoretycznych mających przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne.

Sprawdź typy konkursów prowadzonych przez NCN.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest agencją wykonawczą, powołaną do realizacji zadań z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa. Głównym zadaniem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju jest zarządzanie i realizacja strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych, które bezpośrednio przekładają się na rozwój innowacyjności. 

Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) została powołana do życia przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w roku 2017 w celu wzmacniania doskonałości naukowej, umiędzynarodowienia polskich uczelni i instytucji naukowych, oraz promocji Polski jako kraju oferującego interesujące możliwości edukacyjne i badawcze. Temu służy szeroka oferta programowa Agencji. 

Więcej o programach dla naukowców znajdziesz tu.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) jest pozarządową instytucją typu non profit, która realizuje misję wspierania nauki. Jest największym w Polsce pozabudżetowym źródłem finansowania nauki. Fundacja realizuje swoje cele poprzez różnorodne programy - granty, stypendia, nagrody, subsydia. 

Więcej o programach dla naukowców znajdziesz tu.

ŚRODKI ZAGRANICZNE

Dofinansowania przyznawane są dla projektów,  łączących osoby lub instytucje, z co najmniej 3 krajów V4 realizowanych w dziedzinie kultury, nauki i badań naukowych, edukacji, wymiany młodzieży, współpracy transgranicznej i promocji turystyki. 

Konkursy na granty realizowane w ramach współpracy wyszehradzkiej ogłaszane są przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki (International Visegrad Fund – IVF) - organizację międzynarodową, powstałą na mocy Statutu podpisanego w 2000 r. przez premierów rządów państw V4.

Dowiedz się więcej o grantach V4.

Sprawdź, jak aplikować o grant.

Nauka i badania są priorytetem unijnej strategii na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Działania w tym obszarze  mają skutkować znalezieniem sposobu na największe wyzwania społeczne: zmiana klimatu, bezpieczeństwo energetyczne czy zdrowie publiczne, i uczynić z Europy miejsce, w którym dobrze się żyje i pracuje. Informacje o obecnych i przyszłych możliwościach finansowania projektów badawczych i o tym, jak znaleźć do nich partnerów są dostępne na stronie.

Europejski Program Współpracy Naukowo-Technicznej (European Cooperation in Science and Technology) - COST umożliwia koordynację na szczeblu europejskim przedsięwzięć badawczych o określonej tematyce, prowadzonych w różnych krajach w ramach Akcji COST, stanowiących rodzaj parasola, pod osłoną którego wykonywanych jest wiele pojedynczych projektów mających wspólny cel ogólny. COST jest unikalnym instrumentem pozwalającym na zespołowe rozwijanie nowych pomysłów i inicjatyw. Więcej informacji znajduje się na stronie.

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityka prywatności