Portal Pracowniczy  (PP) to intranet Uniwersytetu Łódzkiego. Jako system, do którego należy się zalogować, zawiera treści, które są dostępne tylko dla pracowników naszej uczelni. PP pozwala pracownikom zarządzać sprawami związanymi z zatrudnieniem na Uniwersytecie Łódzkim, jest źródłem aktualnych informacji i sercem elektronicznego obiegu dokumentów. 

 • Sprawy związane z zatrudnieniem

  Pracownicy mogą pobrać z PP swój PIT, sprawdzić pasek wynagrodzeń i wymiar dostępnego urlopu, zdalnie złożyć wniosek o przysługujące benefity pracownicze i załatwić wiele innych bieżących spraw. W portalu procesowane są również umowy cywilnoprawne, delegacje, faktury, wnioski o zamówienia publiczne, skierowania na badania.  
 • Zarządzanie profilem pracowniczym i korzystanie z bazy pracowników i jednostek

  Tylko w Portalu Pracowniczym można uzupełniać i aktualizować swój profil pracowniczy, czyli rozbudowaną wizytówkę, która oprócz numeru telefonu, maila czy nazwy jednostki, przybliża również osiągnięcia zawodowe, zakres obowiązków i zainteresowania pracowników UŁ. 

  Poprzez wyszukiwarkę dostępną w PP można wyszukać profile pracowników i jednostek UŁ, znaleźć kontakt do odpowiedniej osoby lub działu. 
   

 • Aktualności i Baza Wiedzy Pracownika

  Tylko zalogowani użytkownicy PP mają dostęp do aktualności i komunikatów oraz pełnej wersji Bazy Wiedzy Pracownika. W aktualnościach PP na bieżąco publikowane są wszystkie ważne dla pracowników UŁ informacje, w tym zmiany organizacyjne, listy rankingowe, informacje dotyczące naborów w konkursach grantowych, czy oferty od partnerów UŁ. Ważnym elementem PP jest Baza Wiedzy Pracownika. Zebrano w niej wszelkie informacje potrzebne osobom zatrudnionym na UŁ dotyczące np. ubezpieczeń, wewnętrznych procedur, wniosków, grantów wewnętrznych i zewnętrznych, ewaluacji, kwestii finansowych, socjalnych itp.