Pracownicy Uniwersytetu Łódzkiego mogą zrzeszać się w ramach trzech działających na uczelni związkach zawodowych. Organizacje m.in. służą bezpłatną pomocą prawną, a w razie konieczności, wsparciem finansowym. Oferują zniżki na wizyty do kin i teatrów oraz dofinansowania do organizowanych przez nie wyjazdów. Do związków mogą należeć także emerytowani pracownicy Uniwersytetu Łódzkiego. 
 
Żeby przystąpić do związku, należy zapoznać się z informacjami dostępnymi na stronie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Łódzkiego, OZZ Inicjatywa Pracownicza w UŁ lub ZNP w UŁ.