Aplikowanie do domów studenckich UŁ na rok akademicki 2023/2024

Komunikat Prorektora ds. studentów i jakości kształcenia UŁ z dnia 29.05.2023 r.

w sprawie aplikowania do domów studenckich UŁ na rok akademicki 2023/2024 dla studentów, doktorantów, słuchaczy szkół doktorskich UŁ kontynuujących zamieszkanie w domach studenckich – 1 tura

Pierwszy termin rekrutacji do domów studenckich UŁ dotyczy rezerwacji miejsc:

  1. Studentów i doktorantów UŁ mieszkających w akademikach w roku akademickim 2022/2023,
  2. Studentów i doktorantów UŁ ubiegających się po raz pierwszy o miejsce w DS.

Rejestracja wniosków o rezerwację miejsca w DS odbywa się wyłącznie przez system informatyczny Usosweb.

Pierwsza tura rejestracji wniosków w Usosweb jest otwarta od 01.06.2023r. do 12.06.2023 r.

Dotyczy to studentów UŁ, którzy w roku akademickim 2022/2023 są na: 

  1. 1 i 2 roku studiów licencjackich, 
  2. 1 roku studiów uzupełniających, 
  3. jednolitych studiach magisterskich do 4 roku studiów, 
  4. doktorantów/słuchaczy szkół doktorskich.

Uwaga! Aplikowanie o akademik dostępne jest w zakładce: dla wszystkich wnioski wniosek o akademik

  1. o przyznanie miejsca w DS – wybieramy wniosek o akademik (dotyczy studenta, doktoranta UŁ ubiegającego  się po raz pierwszy o miejsce w  DS, studentów nie mieszkających w DS),
  2. o rezerwację miejsca w DS – wybieramy wniosek o akademik i w warunkach szczególnych zaznaczamy rezerwacja (dotyczy studenta/doktoranta UŁ mieszkającego w dotychczasowym DS w roku akademickim 2022/2023).

Uwaga!!! Nie wymagamy dostarczenia wersji papierowej wniosku zarejestrowanego.

Decyzje o przyznanym miejscu będą widoczne po zalogowaniu się na swoje konto w Usosweb w zakładce wnioski-wnioski o akademik.

Utrzymanie rezerwacji miejsca jest zachowane w przypadku dokonania opłaty rezerwacyjnej
w terminie do dnia 15 sierpnia na konto przyznanego akademika UŁ (opłata rezerwacyjna nie dotyczy studentów zagranicznych) i zakwaterowania się do DS w terminie do 15 października br.

W przypadku rezygnacji z przyznanego miejsca należy niezwłocznie poinformować recepcję przyznanego domu studenta mailowo lub telefonicznie.

Decyzje w sprawie przyznania pokoju jednoosobowego, pokoju dla rodziców z dzieckiem  zostaną podjęte pod koniec września br.

Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia UŁ

dr hab. Robert Zakrzewski, prof. UŁ